"De afgelopen decennia is er in de financiële wereld een cultuur gegroeid die stimuleert dat mensen op verantwoordelijke posities onverantwoorde risicos nemen interview Dat maakt dat mensen zich verbonden voelen met hun streek en dat ze trots zijn op hun herkomst. Als je daar een aantal vestigingen hebt, zou het best eens kunnen lonen om dat de 'Twentse Bank' te noemen of de 'Winschoter Bank'. Voor mijn part met de toevoeging 'Powered by Rabobank'. En dan ga je kijken wat je vanuit jouw positie kunt doen om je klanten daar optimaal te bedienen en de economie van die regio een slinger te geven. Om even bij Winschoten te blijven; een heel mooi oud stadje. Vroeger was dat de zilverhoofdstad van Nederland. Die traditie is teloorgegaan, maar waarom zou je niet proberen weer iets daarvan tot leven te wekken? Er worden hele goede zilversmeden opgeleid in Schoonhoven. Lok er daarvan elk jaar een paar naar Winschoten. Help ze aan leuke pandjes, een beetje bij elkaar in de buurt. Ondersteun ze met gezamenlijke marketing. Combineer traditioneel vakmanschap met modern design. Daar is absoluut een markt voor. Waarom gebeurt het dan niet? Omdat de visie ontbreekt. Als je dat ziet als bank, dan ga je toch niet zitten afwachten? Dan kom je zelf met initiatieven, dan roep je partijen bij elkaar en dan zorg je dat er wat van de grond komt." Een bank die zich op die manier proactief opstelt, gaat die niet te veel op de stoel van de ondernemer zitten? Dat is toch een heel ander vak? "Als lokale bank ben je een expertisecentrum. Je kunt als consultant optreden, je kunt als interim-manager projecten van de grond trekken. Een coöperatieve bank is niet voor niets een vereniging van burgers en bedrijven uit de regio. Dan moet je ook de ambitie hebben daar op dat niveau een rol van betekenis te spelen. Ontwikkel een visie, draag die uit, stimuleer het lokale ondernemerschap, trek bedrijvigheid aan, creëer nieuwe geldstromen - dat is toch ook jouw belang als bank? Money makes the world go 'round!" Bent u niet bang voor de reactie dat een bank zich ondertussen ook nog gewoon aan de regels moet houden en zich moet kunnen verantwoorden tegenover de toezichthouders? "Alle achting voor de toezichthouders! Als wij ons boek half november presenteren, doen we dat niet voor niets in het hol van de leeuw, bij de Nederlandsche Bank. De Rabobank is terecht trots op zijn triple A-status, zeker nu. Daar moeten jullie zuinig op zijn. Maar er is meer ruimte dan je denkt. Je hoeft niet alles zelf te doen. Aegon rolt in Japan zijn pensioenen uit via Sony PlayStation, niet via een lokale verzekeraar. Heel creatief, en geen toezichthouder die er wat van zal zeggen. Het probleem is niet dat regeltjes of toezichthouders zulke projecten dwarsbomen, het probleem is dat er te weinig van zulke ideeën zijn. Creativiteit is een schaars goed, daar moet je in investeren. En natuurlijk ga je daarna kijken naar je grenzen: kan het werken, hebben we de middelen, kunnen we het organiseren, is het verantwoord?" Als dit de toekomst is, wat vraagt dat dan van de mensen die bij die bank werken? "Die moeten leren veel meer zelf op zoek te gaan naar nieuwe kansen. Wanneer gaat een accountmanager nou spontaan bij een ondernemer op bezoek? Dat gebeurt echt veel te weinig. Terwijl daar veel meer uit te halen is. Medewerkers moeten veel alerter worden op de issues waar hun klanten mee te maken krijgen. En ik denk dat ze veel vaker moeten proberen coalities van bedrijven te smeden: klanten met elkaar in contact brengen, een themabijeenkomst organiseren, input leveren, suggesties doen, ondersteuning bieden. Door meer werk te maken van die regiefunctie word je een veel aantrekkelijkere bank om zaken mee te doen. Voor zulk slim werk moet je natuurlijk slimme, goed opgeleide mensen in huis hebben die kunnen meedenken en adviseren, die sterk zijn in netwerken, die de warmte kunnen bieden en de nestgeur waar klanten zo'n behoefte aan hebben - juist zakelijke klanten! Daar ontstaat meer ruimte voor naarmate je meer gestandaardiseerd werk door computers laat doen. Er is al veel geautomatiseerd in de back office, maar de mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput. En dan die mensen goed aansturen. Mensen die nu nog de hele dag op kantoor zitten, zijn straks een groot deel van hun tijd 'de boer op'. Het huidige middenkader is er niet in geschoold om die vrijheid te managen. Die zijn gewend 's ochtends de neusjes te tellen. Dat kan dan niet meer. Daar moet je ze goed in begeleiden zodat ze de vaardigheden kunnen ontwikkelen die daar bij horen." www.thefutureoffinance.nl BANK IN BEWEGING 29

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 29