Oosten, de wieg van de Westerse beschaving. In een wereld waar alleen maar ruilhandel bestond maakten die het voor het eerst mogelijk om op grotere schaal commercie te ontwikkelen. Het ging er niet om de eigen zakken te spekken, maar om de economie een impuls te geven zodat de samenleving als geheel zich verder kon ontwikkelen. De afgelopen decennia is er in de financiële wereld een cultuur gegroeid die stimuleert dat mensen op verantwoordelijke posities onverantwoorde risico's nemen. Dat is volstrekt bezopen. Wij zeggen: laten we de schok die daaruit is ontstaan aangrijpen om onze doelen te herijken en om onze manier van werken te vernieuwen." U wilt niet alleen de toekomst in kaart brengen, u heeft ook een opvatting over hoe die toekomst eruit zou moeten zien. In die zin is uw visie niet waardenvrij. "Het fundament van ons verhaal ligt in empirisch onderzoek, gewoon in feiten en cijfers. Daarnaast hebben we heel veel mensen geïnterviewd, van binnen en van buiten de branche. En we hebben de scenario's gebruikt die de specialisten van de Shell hebben ontwikkeld. Dat is allemaal redelijk objectief. Vervolgens zijn we creatief genoeg om daardoor op ideeën te komen, waar we onze lezers graag in mee laten delen. Maar we zijn niet zo dom om daarbij niet aan te geven wat wel en niet haalbaar lijkt. Dat het beloningssysteem op de helling gaat is een ding dat zeker is. De vraag is alleen hoe lang dat nog gaat duren. Dat ieder mens één pincode zou moeten hebben die toegang geeft tot alle financiële diensten is wat ons betreft een logische gedachte, maar we hebben ons ervan laten overtuigen dat we al blij moeten zijn als dat over twintig jaar voor de Europese Unie is geregeld." U vat de vraag naar de toekomst van de financiële wereld heel breed op. U kijkt niet alleen naar het heden maar ook naar het verleden, u beperkt zich niet tot Nederland of tot Europa maar u bekijkt het wereldwijd. Hoe maak je de vergezichten die daaruit ontstaan weer concreet voor het bestuur en het management van een lokale bank? "Alle trends die we signaleren kun je terugbrengen naar de praktijk van alledag. Een voorbeeld. Natuurlijk gaat internet nog een veel grotere rol spelen dan het nu al doet. Dat geeft toegang tot producten en diensten van aanbieders over de hele wereld. In die zin gaat de globalisering heel ver. Maar aan de andere kant zie je ook dat er een herwaardering plaatsvindt van het lokale, van wat eigen is aan de streek. Mensen zoeken de geur en de warmte van het eigen nest. Daar liggen kansen voor lokale banken en bankjes. De markt voor de coöperatieven groeit. Wat dat betreft heeft de Rabobank het tij mee. Maar om daar echt van te profiteren moeten die lokale banken zich wel veel proactiever opstellen. De huidige voedselcrisis heeft veel parallellen met die van 1880. De schaarste, het gebrek aan productiecapaciteit, de lage inkomens voor de producenten - dat is toen allemaal opgelost door coöperaties. Anderhalve eeuw later heeft dat concept niets van zijn kracht verloren. Er zijn in Nederland zesduizend boeren die willen emigreren omdat ze hier aan alle kanten tegen grenzen aanlopen. Stel: je bent directeur van de Rabobank in Sneek. Daar willen vijf boeren weg. Je weet dat in de Oekraïne de helft van de landbouwgrond braak ligt doordat alle jongeren zijn weggetrokken. En je weet dat de Rabobank een dochter in Kiev heeft. Dan zeg je toch: 'Boer Piet, we gaan je helpen om daar een mooi bedrijf te vinden, om de boel te financieren, om de export te regelen.' Dat is leuk voor boer Piet, dat is goed voor de wereldvoedselvoorziening, en dat is ook nog eens lucratief voor de bank." Die dubbele beweging van aan de ene kant globalisering en aan de andere kant regio nalisering, heeft dat ook gevolgen voor hoe je jezelf als financiële instelling in de markt zet? "Absoluut. Ken je de top-10 van gelukkigste regio's in Europa? Twee daarvan blijken in Nederland te liggen. Twente en Oost-Groningen. Dat heeft te maken te met het landschap - dat lege weidse doet iets met de mensen - en met de saamhorigheid die daar nog bestaat. 28 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 28