"Het bestrijden van cybercriminaliteit is een moeilijke zaak. Veel aanvallen komen uit landen met weinig wetgeving tegen internetmisdaad" computer. Is het up-to-date houden van de bevei liging van de pc niet erg moeilijk voor veel klanten? Ze moeten niet alleen een virusscanner installeren en updaten, maar er ook voor zorgen dat ze steeds de nieuwste beveiligingsprogramma's voor hun bestu ringssysteem en browser downloaden. Klomps denkt dat dat probleem niet lang meer zal bestaan. "Bevei liging wordt steeds meer een integraal onderdeel van je pc. )e ziet dat besturingssystemen steeds meer ingebouwde beveiliging hebben. Vista is bijvoorbeeld veel veiliger dan vorige versies van Windows. In de toekomst wordt er misschien wel eerst een beveiliging supdate gedaan voor je kunt inloggen." Ondanks steeds betere pc-beveiliging lopen banken en andere bedrijven steeds achter de feiten aan. Klomps: "Als er weer een nieuwe beveiligingsupdate is, zal er weer een nieuwe aanvalsmethode bedacht worden." Volgens Lablans is het ook makkelijker om nieuwe malware (kwaadaardige software die bedoeld is om te hacken) te bedenken dan om een goede bevei ligingsupdate te maken. "Je kunt nu kant-en-klare programma's kopen op internet om virussen te maken. Je hoeft niet heel slim te zijn om die te gebruiken." Lablans wil daar wel nog aan toevoegen dat internet- bankieren een veilige manier van betalen is. "Mensen moeten vooral niet denken dat de oude manier met overschrijvingskaarten veiliger is." Aan de race tussen internetdieven en beveiligers zal voorlopig geen einde komen. Juridisch gezien is het bestrijden van cybercriminaliteit namelijk een moeilijke zaak, zegt Lablans. "Veel aanvallen komen uit landen met weinig wetgeving tegen internetmisdaad. Het is bovendien allemaal virtueel, je weet meestal niet waar de aanvallers echt zitten. Je kunt via allerlei servers proberen je sporen te wissen." Klanten die het slachtoffer worden van cybercrimina liteit krijgen in principe het ontvreemde geld terug. "De Rabobank heeft hier nog niet veel ervaring mee. In de gevallen die we hebben gehad was de klant niets te verwijten, daarom heeft de bank de schade vergoed." Lablans kan zich voorstellen dat er ook situaties zijn waarin de bank de schade niet vergoedt. "Als wij constateren dat de pc van een klant geïnfecteerd is en de klant waarschuwen moet de klant ervoor zorgen dat zijn pc weer schoon wordt. Als hij dat niet doet, is hij zelf verantwoordelijk als er iets misgaat. Maar daar hebben we nog nooit mee te maken gehad." Lablans heeft onlangs wel te maken gehad met een money rnule in Zeeland. Een money mule is iemand die zijn bankrekening beschikbaar stelt aan criminelen. Zij gebruiken die rekening om onopvallend gestolen of zwart geld door te sluizen. "Het ging om een oudere man. Zijn rekening was geblokkeerd, maar hij begreep echt niet wat hij fout deed. Hij dacht dat hij gewoon in dienst was van een bedrijf uit Oekraïne. Hij zei ook dat hij belasting had afgedragen. We zijn bij hem langs geweest om uit te leggen waar hij mee bezig was." Wilt u reageren? Mail dan naar: bankinbeweging@rn.rabobank.nl BANK IN BEWEGING j 25

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 25