Beveiliging wordt steeds meer een integraal onderdeel van de pc. Vista is bijvoorbeeld veel veiliger dan vorige versies van Windows" Preventie interessanter om je pijlen op de City Bank te richten dan op de Rabobank." Lablans en Klomps, directeur Groep ICT van Rabobank Nederland, komen in hun werk een breed scala van vormen van internetcriminaliteit tegen. Zo zijn er bijvoorbeeld de phishing sites, websites die een adres hebben dat erg lijkt op rabobank.nl en ook het uiterlijk van de echte Rabobank-site hebben overge nomen. Deze sites proberen klanten te verleiden om in te loggen en hun wachtwoord achter te laten. "In overleg met de overheid worden deze sites uit de lucht gehaald. We doen ook altijd aangifte als we zo'n site ontdekken." Ook de 'ouderwetse' e-mails van Nigerianen bestaan nog steeds, zegt Lablans. Deze vorm van fraude bestaat uit het afhandig maken van geldbedragen met de belofte van een hoger bedrag. De aangeschrevene wordt bijvoorbeeld om hulp gevraagd bij het veilig stellen van een erfenis van vijf miljoen euro. Als hij 5.000 euro overmaakt, krijgt hij straks tien procent van de erfenis als dank voor de hulp. Tegenwoordig sturen niet alleen Nigerianen, maar ook Russen en Oekraïners dit soort frauduleuze e-mailberichten. Identiteitsdiefstal is ook een vorm van criminaliteit die in opmars is in Nederland. "Het komt vaker voor dat er gefraudeerd wordt met adreswijzigingen en dat mensen met valse gegevens telefonisch geld willen laten overboeken", vertelt Lablans. "Bankmedewerkers moeten identiteitsdocumenten altijd controleren en de juiste controlevragen stellen aan de telefoon. Preventie is erg belangrijk. De mogelijkheden om via elektronische weg financiële producten af te nemen, blijven bovendien toenemen; dit past ook binnen het beleid Rabobank 2010. Daarmee nemen de dreigingen ook fors toe. Wij investeren echter steeds meer in beveiliging aan de voorkant (zoals random readers en controlegetallen), voorlichting en monitoringsystemen, omdat veiligheid voor ons van cruciaal belang is." Ook klanten kunnen veel doen om te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van internetcriminaliteit, vinden Lablans en Klomps. "Je moet altijd oplettend blijven en kijken naar afwijkingen", zegt Klomps. "Als je met je betalingen bezig bent en je ziet iets vreemds, moet je dat melden bij de bank." Hij geeft een voorbeeld van een vreemde situatie: "Als je online bankiert bij de Rabobank moet de site waarop je je bevindt altijd beginnen met bankieren.rabobank.nl. Als je iets anders ziet, ben je dus op een verkeerde site. Ook als je tijdens het bankieren opeens een uitlog- scherm te zien krijgt is er iets vreemds aan de hand." Naast goed opletten is ook het beveiligen van de pc erg belangrijk, zeggen Lablans en Klomps. "Klanten moeten zorgen dat de beveiliging op orde is. Ze moeten een recente virusscanner hebben en hun bestu- ringssoftware regelmatig updaten. Om daar aandacht aan te besteden doen we ook mee met de 3x kloppen- campagne." In deze campagne van de Nederlandse Vereniging van Banken worden bankklanten via reclamespotjes en een website voorgelicht over het belang van een goede beveiliging van de eigen 24 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 24