"Denken in doelgroepen zou normaal moeten zijn, maar ik denk niet dat dit moment ooit zal komen Rabobank Rotterdam in cijfers Nieuwe generatie weerstand", zegt Beerman. "Wat wij nodig hadden was draagvlak en voorbeelden. Zo hadden we ambassadeurs in de organisatie die dit beleid uitdroegen en er handen en voeten aan gaven. De vraag waarom leidinggevenden niet genoeg allochtonen hebben aangenomen kan ik beter overlaten aan de afdeling human resources. Die heeft ook de instru menten om managers te ondersteunen." Zon instrument is het samenwerkingsverband van Rabobank Rotterdam met een stichting die leerwerktrajecten biedt aan goedgeschoolde buitenlanders. Daarmee overbruggen de buitenlanders de kloof aan ervaring met de Nederlandse situatie. Dankzij dit samenwerkingsverband werken bij Rabobank Rotterdam een kredietanalist uit Kameroen en twee medewerkers krediet administratie uit Rusland en Georgië. Een andere vorm van ondersteuning bestaat uit het wijkverbeteringsprogramma van Rabobank Rotterdam. Samen met woningbouwcorpo raties en de gemeente stelt de bank mensen met bescheiden inkomens in staat om huurwoningen te kopen. Verder organiseert Rabobank Rotterdam netwerkbijeenkomsten voor ondernemers van Turkse, Hindoestaanse en Chinese afkomst en sponsort zij allochtone studentenverenigingen, allochtone ondernemersevents zoals Zwarte Zaken Vrouwen Nederland, en cultuurevenementen als het Rotterdamse Zomercarnaval en het Dunya festival. Belangrijk in dit verhaal is het besef dat het beleid draait om maatwerk in plaats van getallen, zo benadrukt Beerman. Elke doelgroep vraagt om een eigen benadering. Daarom streven wij er naar dat de medewerkers op onze kantoren een afspiegeling vormen van het marktgebied. Het doelgroepenbeleid is nog 2005 2006 2007 Balanstotaal 3,732 4,472 5,439 Aantal vestigingen 7 10 12 Aantal GEA 's 49 50 62 Medewerkers 420 491 566 Leden 9.055 9.113 13.455 Kredietverlening (x min) 3.345 4.110 4.967 Bedrijfsresultaat (x min) 19.931 17.461 27.656 Nettowinst (x min) 1.302 2.741 3.760 Klanten (particulieren) n.b. 100,581 105.918 Klanten (bedrijven) n.b. 7.547 9.243 (Bedragen in miljoenen euro's) lang niet af. Waar enerzijds de doelgroepen breed verte genwoordigd zijn, reiken ze anderzijds nog niet hoger dan de werkvloer. "Eén van onze zeven commissarissen is van origine een Israëliër", zegt Beerman. "Een andere commis saris is een vrouw van wie het wiegje in Suriname heeft gestaan." De directievoorzitter heeft zich persoonlijk sterk gemaakt voor deze benoemingen. "In het kader van de herverkiezing waren er twee van de zeven zetels vacant. De twee kandidaten heb ik voorgedragen en ik heb de Raad van Commissarissen in overweging gegeven om deze mensen te kandideren. Overigens hebben de kandidaten de volledige procedure doorlopen om in aanmerking te komen voor de benoeming. De commissarissen redeneerden op dezelfde manier als ik: als ze voldoen aan het profiel, dan doen we het." In de ledenraad zit een marketingdeskundige van Turkse komaf. "Ik kwam hem tegen op een van de vergaderingen", vervolgt Beerman. "Daar hield ik een verhaal over het belang van doelgroepen voor onze bank. Na afloop kwam hij naar mij toe omdat hij dacht dat hij mij kon helpen. Dat kon hij zeker, want sinds 2005 helpt hij ons met inzichten in etnomarketing." Op andere niveaus moet de doorstroming van doelgroepen nog op gang komen. Zo is op de werkvloer geen gebrek aan vrouwen, maar zijn mannen in de hogere echelons oververtegenwoordigd. Bij sommige bedrijfsonderdelen, zoals shipping, zijn nog nauwelijks allochtonen werkzaam. "Daar zijn ook nog weinig allochtone schippers. Maar we zien wel een nieuwe generatie allochtonen die eraan zit te komen", vervolgt Beerman. "Die zie je ook binnen de bank. Veel allochtonen die nu nog adviseur of accountmanager zijn, maken de komende jaren stappen naar hogere functies." De snelheid waarmee de samenstelling en de focus van de bank zijn veranderd, loopt synchroon met de resultaten. Vestigingen, klanten, omvang van de kredieten, leden, ze zijn de afgelopen jaren in aantal toegenomen. De netto winst is sinds 2005 bijna verdrievoudigd. Voor Beerman zijn die mooie resultaten bijna verontrustend, want ze kunnen verblinden. "Zodra je zelfgenoegzaam wordt, ben je al aan het verliezen. We moeten alert zijn, zodat deze ontwikkeling aanhoudt. Denken in doelgroepen zou normaal moeten zijn, maar ik denk niet dat dit moment ooit zal komen. Werken voor je resultaten moetje altijd, de ene dag een tandje harder dan de andere." BANK IN BEWEGING 21

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 21