Rabobank Rotterdam scoort met doelgroepenbeleid best practice Na zijn aantreden in 2004 gooide Coert Beerman het roer om bij Rabobank Rotterdam. De bank zocht aansluiting bij de diverse doelgroepen in de stad. Zo boor je nieuwe markten aan en versterk je anderen. Sindsdien is de bank kleurrijker dan ooit. "Als je geen afspiegeling bent van deze stad, mis je een deel van de koek." Afspiegeling van de samenleving 'wij willen gezien en herkend worden waken dat nieuwelingen worden ingewerkt door mensen die zelf nog niet zo ervaren zijn." Selectie op basis van leeftijd, etnische achtergrond en sekse is ondenkbaar bij Rabobank Rotterdam. Kwaliteit is het belangrijkste selec tiecriterium. Als die gelijk is bij een aantal kandidaten, is afspiegeling doorslaggevend voor een aanstelling. Natuurlijk is deze werkwijze niet alleen ingegeven door een gevoel van burgerlijke plicht of menselijke bezorgdheid. Het gaat hier om niets minder dan de toekomst van de bank. Zonder aanpassingen dreigde Rabobank Rotterdam een marginale financiële speler te worden in de havenstad, terwijl zij daar toch al geen koppositie innam. Om daar verandering in te brengen moest Rabobank Rotterdam op de kaart staan van diverse doelgroepen en op cruciale marktgebieden. Gezien en herkend worden, zo stellen ze op het hoofdkantoor aan de Blaak. "Hoewel je toch ook reageert vanuit je menselijke op vattingen, heeft de samenstelling van de bank uiteindelijk te maken met handel", zegt Beerman. "Wij willen een af- Coert Beerman was nog l^nr net directievoorzitter van Rabobank Rotterdam, toe™ ij een balletje sloeg op een golfevenement. Daar hoorde hij dat een vrouwelijke solli citant was afgewezen bij de bank. De reden: haar achternaam klonk allesbehalve Nederlands. "Ik was niet zozeer verrast, als wel geschrokken van dit verhaal", zegt Beerman. "Het is te grijs voor woorden dat je in je personeelsbeleid onderscheid maakt tussen mensen met verschillende achtergronden." Hij haalt het voorbeeld aan om te laten zien hoe de bank veranderd is. Vier jaar geleden was Rabobank Rotterdam nog een bolwerk van blanke, mannelijke medewerkers. Nu is het een kleurrijke or|*|satie met meer vrouwen dan mannen. Het aantal allochtor n is verzesvoudigd. Eén op de vier medewerkers I ceft ei n buitenlandse achtergrond. Ouderen vormen eveneetw een doelgroep die de bank ge gev illen vragen we ze om nog een '■tliÉSliWPWfflTwe met pensioen gaan", zegt Beerman. "Bijvoorbeeld een paar dagen per week. Wij willen senioriteit en ervaring behouden om te verzekeren dat nieuwe medewerkers solide worden ingewerkt en begeleid. In zo'n snelgroeiende bank als de onze moetje ervoor BANK IN BEWEGING 19

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 19