Tien vragen aan Jan GeillftS 10 vragen aan... Tekst Leo Alexander Schlangen Fotografie De Beeldredactie, Eveline Jacq IWie is Jan Geurts? "Ik ben getrouwd en heb twee kinderen van elfen dertien jaar oud. Na mijn middelbare school volgde ik in Wageningen een studie tot landbouweconoom. Mensen zeggen dat ik een analytisch type ben. Ik houd ervan om resul taatgericht te werken. Ik ben trouwens minder Bourgondisch dan je wellicht zou verwachten van een Limburger. Misschien komt dat wel omdat ik al 25 jaar weg ben uit mijn geboorte streek." 2 Hoe diep zit het coöperatiegevoel bij u geworteld? "Mijn vader werkte bij Interpolis en was 25 jaar lang voorzitter van een lokale Rabobank. Zelf begon ik in 1987 bij de Rabobank. Na een uitstapje van zes jaar, bij een coöperatief toele veringsbedrijf aan de agrarische sector waar ik als directeur werkzaam ben geweest, ben ik in 2001 weer teruggekeerd op het oude nest. Eigenlijk weet ik niet hoe het is om voor een niet-coöperatie te werken." 3 Wat is de drijfveer in uw werk? "Ik wil graag meewerken aan dingen die zichtbaar effect hebben, die goed zijn voor de organisatie. Zo heb ik onder meer leiding gegeven aan de ontwikkeling van het programma 'FAST! In mijn ogen heeft de Rabobank daarmee een stap vooruit gezet op het gebied van verkoopgerichtheid. Let wel: er bestaan geen programma's die pijnloos en in een klap alle problemen oplossen. Er zijn wel programma's die de organisatie de juiste richting geven." 4 En het programma Rabobank 2010, Processen en Sturing, doet er in uw ogen ook weer toe? "Er ligt een zeer hoge ambitie aan ten grondslag. Dooreen nieuwe procesinrichting willen we klanten beter gaan bedienen en willen we tegelijkertijd onze kosten verlagen. De resultaten van de eerste groep van vijf banken die hiermee aan de slag gegaan is, laten zien dat advies- en verkoopprocessen structureel een stuk sneller kunnen. Ook het beheer kan veel efficiënter georganiseerd worden. De tweede groep die gestart is met het programma heeft dat beeld bevestigd. Het werkt dus." 5 Hoe verhouden Visie Rabobank 2010 en Programma Processen en Sturing zich eigenlijk tot elkaar? "Met Visie 2010 hebben we een focus aangebracht in het binnenlandse bankbedrijf. Namelijk dat we sterker willen gaan inzetten op klantbediening via het virtuele kanaal en de integratie van het fysieke en het virtuele kanaal. Willen we dat voor elkaar krijgen, dan zullen we eerst een groot aantal andere zaken moeten realiseren, waaronder het optimaliseren van processen. En dat is waar Rabobank 2010; Processen en Sturing zich op richt." 6 Wat vindt u zelf vooral uitdagend aan dit programma? "De intensieve samenwerking met de lokale banken. Die is noodzakelijk, maar roept tevens de natuurlijke spanning op die heerst tussen lokale banken enerzijds en Rabobank Nederland anderzijds. Die spanning is als het ware in het programma ingebakken. Dat maakt het complex, maar ook gezond en uitdagend." 7 Begrijpt u directeuren van lokale banken die met een zekere terughou dendheid reageren op procesoptimalisatie? "Ik kan me dat goed voorstellen. Zij zullen niet graag de huidige markt willen verlaten. Daarvan weten ze precies wat het hen oplevert. Welke uitwerking heeft het programma op de resultaten van de bank? Hoe zullen mijn mensen erop reageren? En mijn klanten? Het zijn allemaal vragen die gerechtvaardigd zijn. Maar we moeten door de noodzakelijke veranderingen heen: liefst snel, en dan zie je dat er capaciteit vrijkomt om nieuwe initiatieven te ontplooien. Als we deze beweging nu samen inzetten, dan zal de lokale slagkracht nog groter worden en de efficiency toenemen." 8 Wat hebben jullie geleerd op het gebied van procesmanagement bij de pilotbanken? "Wij leren continu van de ervaringen die we bij het programma opdoen. In het begin besteedden we veel tijd aan de generieke analyse van een lokale bank. Te veel tijd, hebben we geconstateerd. Nu pakken we de zaak directer aan door meteen samen met de banken te bekijken hoe de processen in elkaar zitten om van daaruit de veranderingen door te voeren." 9 Is de Rabobank een volger of een leider met het sturen op processen? "Wij volgen als sector. Ook andere banken zijn nu met procesoptimalisatie bezig. Als gehele sector maken we dus een inhaalslag. De bancaire industrie heeft niet zoals bijvoor beeld de automobielindustrie een traditie in procesoptimalisatie. We gaan nu proberen om alles uit de processen te halen wat geen bijdrage levert voor de klant of de bank. Zo is er geen klant die erom gevraagd heeft veertien dagen te moeten wachten op een hypotheekofferte. Dat moet sneller. En het kan véél sneller, zo wijzen de ervaringen bij de pilotbanken uit. Met Visie 2010 zetten we wél de toon in de bankwereld. Daarmee kunnen we ons onderscheidend vermogen verder uitbouwen." Als Fortis morgen belt met een fantastisch aanbod om bij hen te gaan doen wat u nu voor de Rabobank doet.Zegt u dan 'ja'? "De manier waarop ik mijn functie bij de Rabobank kan uitvoeren is veel uitdagender dan de manier waarop ik dat bij andere banken zou kunnen doen. Simpelweg omdat het uitrollen van een programma bij ons niet van boven afwordt opgelegd. Elke keer opnieuw zal ik collega's en betrokken partijen moeten overtuigen. Dat is spannend. En die manier van werken levert breed gedragen veranderingen op, die op de lange termijn zeer effectief zijn. Nee, ik zal niet snel 'mijn' bank verruilen voor een andere bank. Ik vind het veel te mooi om samen met de Rabobank als organisatie een stap vooruit te zetten." Wilt u reageren? Mail naar: JJ.G.Geurts@rn.rabobank.nl BANK IN BEWEGING 17

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 17