mobiele diensten, internetbankieren. Zeker voor jongeren zijn dat belangrijke zaken. En daar ligt toch de trend; zij staan meer open voor nieuwe ontwikkelingen. En kopen gemakkelijker online." Sietses: "Zelfs één medewerker kan het verschil maken. Ik wil bij mijn bank iemand zien die betrouwbaar is, die me echt wil helpen, en waarvan ik het gevoel krijg dat hij of zij interesse in mij heeft. Voor een betaalrekening maakt het weinig uit, maar voor andere financiële diensten wel." Speelt ook vertrouwen een rol? Fortis bijvoorbeeld maakte een flinke smak. Een heel gevestigde bank toch, die ABN Amro heeft overgenomen en daar te veel geld voor betaalde. Smits: "Ik heb de beelden gezien van mensen die in de rij stonden bij Amerikaanse banken. Dat vond ik toch wel verontrustend. Als zelfs zo'n grote bank zoiets kan overkomen, hoe zit het dan met mijn bank? Die gedachte is wel even bij me opgekomen." Welk idee hebben jullie van de Rabobank? Ten Hoopen: "Een verzameling van een aantal kleine banken, die de naam Rabobank gebruiken. Dat 'klein' zou een plus kunnen zijn, omdat je eerder denkt aan persoonlijke contacten met de bankmedewerkers. Ik heb het idee dat de Rabobank een tamelijk hiërarchische organisatie is. Door die vele lagen kunnen de mensen onderin weinig voor je betekenen als je wat extras wilt." Omta: "Ik heb het gevoel dat het een vrij stugge organisatie is." Audhoe: "Zoals gezegd was mijn eerste kennismaking niet zo'n positieve. Daar moet je op een bepaald moment natuurlijk weer afstand van kunnen nemen. En misschien gold het alleen voor dat ene filiaal. Bij de Rabobank heb ik het gevoel dat er tussen de verschillende vestigingen veel verschil kan zitten. Bij ABN Amro heb ik het idee dat de guidelines strakker zijn, dat er sprake is van meer uniformiteit." Sietses: "Dat klopt, dat het per bank kan verschillen. Niet zozeer in de bedrijfsprocessen maar meer in de benadering. Landelijk draagt het bedrijf het beeld van betrouwbaarheid uit in z'n reclameuitingen. Of dat er lokaal ook uitkomt, is de vraag. Zelf heb ik daarmee overigens geen slechte ervaringen." Omta: "Mijn gevoel is dat de Rabobank steeds meer opschuift naar de middenmoot, de grootste gemene deler. Een voorbeeld: mijn vader deed altijd aan telebankieren, wat meer mogelijk heden bood, zoals het maken van selecties van bepaalde jaren en het terugvragen van rekeningoverzichten over meerdere Sietses: "Ik zit zowel bij de ABN Amro als bij de Rabobank. Sparen en beleggen doe ik bij de Rabobank. Voor een betaal rekening maakt het niet zoveel uit waar je die hebt." Smits: "De Postbank is mijn bank. Een grote bank, die toch persoonlijke service biedt. Ik heb een keer gevraagd of de bank kon stoppen met afschriften sturen. Dat was op dat moment nog niet mogelijk. Maar korte tijd later wel. Daarover kreeg ik keurig een briefje. Kennelijk hadden ze mijn wens in hun systeem gezet. Dat vind ik zeer positief. Bij de Rabobank had ik een spaar rekening, door mijn opa geopend bij mijn geboorte. Die is op zeker moment zonder bericht omgezet naar een spaarrekening met een rente van 1 procent. Die heb ik toen opgezegd." Welke criteria zijn voor jullie belangrijk bij de keuze van een bank of financieel dienstverlener? Ten Hoopen: "Als ondernemer vind ik het belangrijk dat mijn bank weet wat ik doe en dat er met mij wordt meegedacht. Bij ABN Amro heb ik een vaste contactpersoon die ik kan bellen. Dat wil een enkele keer wel eens rouleren, maar in principe is het een en dezelfde persoon. Persoonlijk advies is het belangrijkst. Zaken als internetbankieren ook natuurlijk, maar dat zijn vrij basale gemakken, die je ook elders kunt krijgen." Audhoe: "Service en vooral snelheid van service wegen voor mij het zwaarst. Ik heb bij de bank eveneens te maken met een tweetal mensen. Die kan ik altijd bellen. Vaste aanspreekpunten zijn belangrijk. Ik heb geen zin om elke keer opnieuw te moeten uitleggen wie ik ben en wat ik doe." Omta: "Het is wel opmerkelijk dat jullie als ondernemer toch allebei eerst de Rabobank kozen om naartoe te stappen. Voor mij tellen flexibiliteit en toegankelijkheid, of het nu gaat om zakelijk of particulier. En dan denk ik niet alleen aan de openingstijden, maar ook aan overige faciliteiten, zoals de beschikbaarheid van 14 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 14