het debat Hoe kijken jonge consumenten aan tegen de Rabobank en welke eisen stellen zij aan de service die een bank moet bieden? Peter Rikhof, hoofdredacteur van businessblad Brookz, in gesprek met studenten van het Instituut voor Information Engineering in Almere. Over merk en imago, stemmen met de voeten, nieuwe snufjes en oude bancaire waarden. Tekst Yvonne Janssen Fotografie Friso Keuris Eén bankmedewerker kan het verschil maken Vijf studenten, waarvan twee ondernemers. De net afgestu deerde Niek ten Hoopen en Raoul Audhoe waren tijdens hun studie al met succes aan de slag als respectievelijk ontwik kelaar van e-commerce websites en van softwaretoepassingen voor de modebranche. Beiden hebben niet alleen particulier, maar ook zakelijk met een bank te maken. Met de overige drie gesprekspartners Lex Sietses (die als stagiair in de keuken keek van Rabobank), Wienand Omta (bodybuilder en zoon van een agrariër) en Jasper Smits (zeer geïnteres seerd in mobiele diensten) hebben ze gemeen dat ze goed op de hoogte zijn van de jongste technologische ontwik kelingen. Op hun opleiding, het Instituut voor Information Engineering in Almere (onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam) volgen studenten lessen in onder meer ICT- technologie, nieuwe media en kennismanagement. Waar bankieren jullie? Staan jullie rood of positief? Ten Hoopen: "Ik zit zowel zakelijk als privé bij ABN Amro. Die bank sprak mij qua imago het meest aan. Toen ik ging ondernemen, ben ik ook nog binnen gelopen bij de Rabo bank. Daar kreeg ik te horen dat ik wel een rekening mocht openen, maar pas twee maanden later terecht kon voor een gesprek. Niet echt slagvaardig: dan maar niet hoor!" Audhoe: "Helaas heb ik dezelfde ervaring met de Rabobank. Het duurde lang voor ik terechtkon. Ik zit nu dus ook bij ABN Amro. Mijn saldo is positief. Maar in het begin van mijn studententijd heb ik wel rood gestaan. Voordat ik van start kon, heb ik al mijn spaargeld in mijn bedrijf gestoken en daardoor kwam ik wel eens tekort. Gelukkig heb ik welwil lende ouders, die hebben bijgedragen om mijn onderneming op te kunnen zetten." Omta: "Ik ben nog volop aan het studeren, hier op het Instituut voor Information Engineering. Daarnaast doe ik een minor aan de Universiteit van Utrecht. Als student sta ik wel eens rood... Ik beoefen een dure sport en eten kost relatief veel geld. Als zoon van een boer lag een keuze voor de Rabobank voor de hand. Ik ben nooit ergens anders heen gegaan. De faciliteiten die de Rabobank biedt, zoals internetbankieren, heeft tegenwoordig iedere concurrent. Ik heb ooit wel eens overwogen om te switchen, vanwege een paar kleinigheden, maar het is er gewoon niet van gekomen." BANK IN BEWEGING 13

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 13