Liquiditeitspositie sterker dan ooit Facts Figures Halfjaarcijfers Een nettowinststijging van 14 procent, toenemende kredietverlening in binnen- en buitenland en een ongekende groei van het spaargeld. De positie van Rabobank is sterker dan ooit, concludeert bestuursvoorzitter Bert Heemskerk bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Rabobank Heemskerk: "We hebben onze leidende positie verder versterkt, ondanks de felle concurrentiestrijd op de binnenlandse hypothekenmarkt Tier 1 -ratio komt uit op 10,2 Rendement eigen vermogen bedraagt 10,3% Baten nemen toe met 15% tot 5,7 miljard euro Bedrijfslasten stijgen met 19% tot 3,9 miljard euro Efficiencyratio stijgt tot 68% Risicokosten dalen met 8 basispunten tot 13 basispunten Kredieten private sector nemen toe met 6% tot 344 miljard euro Toevertrouwde middelen stijgen met 6% tot 230 miljard euro Nettowinst gestegen Heemskerk: "Met de winst van 1,365 miljard euro hebben we onze nettowinstdoelstelling van 12 procent overtroffen. Een resultaat waaraan alle groepsonderdelen hebben bijgedragen. Mooi is ook het resultaatherstel bij de aangesloten banken. Ook de andere financiële doelstellingen zijn gerealiseerd. De tier-l-ratio kwam uit op 10,2. Weliswaar lager, door de acquisitie van de Mid-State Bank Trust en door het vergroten van het belang in Transtrend, maar nog altijd boven de beoogde 10. Het rendement eigen vermogen bedroeg 10,3 ook hoger dan de interne eis. Onze liquiditeits positie is door deze resultaten sterker dan ooit." Ongekende groei spaargeld Heemskerk: "Nederlanders zijn meer gaan sparen en meer klanten vertrouwden hun spaargeld toe aan Rabobank. Daardoor is het markt aandeel gestegen naar 39,9 procent. Die ongekende groei heeft zeker te maken met de turbulente markt van dit moment, met fusies en overnames. In totaal heeft Rabobank Groep 96,2 miljard euro aan toevertrouwde spaargelden." Integratie MVO in kredietverlening Heemskerk: "Rabobank is vooruit strevend met de verdere integratie van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kredietverlening. Sinds februari van dit jaar is een MVO-beoordeling een verplicht onderdeel in de kredietaanvragen. Bovendien is de krediethandleiding aangepast. Daarmee wil Rabobank voorkomen dat ze partijen financiert die tekortschieten op het gebied van MVO. Dit voorjaar zijn de Rabocard met klimaatcompensatie en de Rabo Klimaathypotheek in de markt gezet." Grootste hypotheekverstrekker Heemskerk: "We hebben onze leidende positie verder versterkt, ondanks de felle concurrentiestrijd op de binnenlandse hypothekenmarkt. Met een marktaandeel van 29 procent (groei van 3,5 procent) zijn de lokale banken (23,1%) en Obvion (5,9%) gezamenlijk met afstand marktleider. De kredieten aan particulieren (165,8 Bert Heemskerk 34 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2007 | | pagina 34