Aan de slag met Foster Parents Rabobank Het geschreven woord van de Rabobank oogt goed. Maar hoe is het met het PSD-gehalte van de inhoud Pagina 5 o De proef met een nieuw bedienings concept in de bankhal is gestart. Balies ontbreken. Het hoe en waarom staat in het 'Dossier'. Pagina 12 De Caar praat over zaken die iedereen raken. Voorbeelden: de nieuwe CAO en de noodzaak van kostenreductie. Pagina 16 ITERN COMMUNICATIEBLAD OOR DE RABOBANKORGANISATIE ummer 16 9 oktober 1995 Een tv-circus, een pakkende documen taire, zwem- en schaatsfestijnen, com mercials en advertenties. Heel Nederland wordt aan het einde van dit jaar weer eens nadrukkelijk én onderhoudend ge wezen op de activiteiten van het Foster Parents Plan. Met het doel leden te wer ven, zodat nog meer kinderen geholpen kunnen worden. De Rabobank helpt daarbij opnieuw. En laat dit voor het eerst openlijk aan het publiek zien. De documentaire, die op 15 oktober om 21.30 uur wordt uitgezonden op TV2, heet Ulumka'an, Vogel van de hemel. Centraal hierin staat het lot van de Maya-kinderen in Guatemala. Filmmaker Ruud van Gessel be zocht met een filmploeg families in de provin cie El Progreso en rond het meer van Atitlan. Ook filmde hij een vraaggesprek van Irene von Lippe-Biesterfeld met cultureel antropo loge Margarita Lopez Raquec. Raquec zet zich al jaren in voor de belangen van de on derdrukte Mayabevolking en weet zich hierin gesteund door het FPP. De film wordt ingeleid door Herman van Veen, die er bovendien twee nieuwe liedjes in zingt. In de Sterblokken voor en na de film is een gezamenlijke commercial van het Foster Parents Plan en de Rabobank te zien.

Rabobank Bronnenarchief

RBO4 | 1995 | | pagina 1