Peter Lusse en Rabobank uit elkaar Rabobank Een oer-Neder- landse bank en een oer-Neder- landse sport vinden elkaar. De Rabobank sponsort de nieuwe, professionele wielerploeg van Jan Raas. Ook sportief en recreatief fietsen krijgen een stimulans. Pagina 14 Volgend jaar: Dagelijkse krant, handboeken en informatie op cd-rom. De toekomst op Pagina 5 'TERN COMMUNICATIEBLAD TOR DE RABOBANKORGANISATIE immer 15 18 september 1995 'Ik heb na die huisstijlavonden nog drie video's voor de Rabobank gemaakt, samen met Olga Zuiderhoek. Ze heten 'Gedragelijkheden met Peter Lusse'. Olga speelt daarin de rol van Josephine Jansen, een beetje maffe bedrijfspsycho loge, en ik speel gewoon mezelf', zegt Peter Lusse. Voorlopig is Lusse klaar met zijn werk voor de Rabobank. 'Ik heb met heel veel plezier meegewerkt aan de huisstijlshows en aan de 'Josephine- tapes'. Eén van de leuke dingen van mijn vak is dat je zo af en toe eens een verfrissende blik mag werpen in een totaal andere wereld. Dus als de Rabobank nog eens iets intern te com municeren heeft, en ze denken dat ik daarvoor een geschikte vertolker zou zijn, dan zou het mij wederom een genoegen zijn. Op voor waarde natuurlijk dat het te combineren valt met mijn andere werkzaamheden. Anders rol len straks Joop van den Ende en de heer Wijf fels vechtend over straat. En dat zou ik niet op mijn geweten willen hebben, hoewel het mij een boeiend gezicht lijkt', grijnst Lusse. Veel mensen van Rabobank Nederland hebben aan de hand van het pakket 'Gereedschap voor ge dragelijkheden', kritisch hun gedrag ten op zichte van collega's en klanten bekeken. Dat resulteerde vaak in praktische verbeteringen. Meer over Lusse en gedragelijkheden op pagina 20.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1995 | | pagina 1