Ook kinderen in Bruikbaarheidslab Rabobank De Rabobank Boxtel is één van de elf banken die iedere maand rap porteren over de dienstverlening van Rabobank Nederland. Pagina 2 De Caar, de Centrale Advies raad Arbeids- aangelegenheden Rabob ankorgani satie, gaat na tien jaar een nieuwe koers varen. Pagina 6 De Rabobank breidt uit op Internet. Plaatselijke banken in vier proefgebie den gaan lokaal toegang en informa tie aanbieden. Pagina 12 ERN COMMUNICATIEBLAD JR DE RABOBANKORGANISATIE nmer 14 28 augustus 1995 Linden, projectleider van het bankhal-bedie- ningsconcept. 'De spelcomputer leek een leuk alternatief. Het werkt met een aanraakscherm. Hoofdpersoon is een hondje dat op zoek gaat naar botten. Als speler moet je alle botten ver zamelen. Het spel heeft internationaal al ver schillende prijzen gewonnen.' Kinderen van verschillende leeftijden testten het spel op twee apparaten. 'Het was een grote verrassing dat ze maar matig enthousiast waren. Door ze te observeren zagen we dat de meesten het spel niet snapten. We kwamen tot de conclusie dat het te hoge eisen stelt aan kinderen. Nu zijn we op zoek naar alternatieven.' Meer over het Bruikbaarheidslab op pagina 5. Vorig jaar ging het Bruikbaarheidslabo ratorium van start. Daar test Rabofacet computerprogramma's, automaten, voice response systemen en papieren docu mentatie. Vierendertig tests leverden een flink aantal verbeteringsvoorstellen op. Een enkele keer bleek een toepassing niet geschikt voor gebruik. Dat was het geval met een spelcomputer voor kinde ren in de bankhal. 'We zoeken naar nieuwe mogelijkheden om kinderen op een geavanceerde en plezierige manier bezig te houden, terwijl hun ouders bankzaken regelen', vertelt Margot van der

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1995 | | pagina 1