Vernieuwingen gaan door Meer 2.500 Rabo- mensen samen Rabobank Kwaliteit van Rabobank Nederland kan beter. Pagina 6 Trainees als oplos sing voor knelpunt. Pagina 11 Pensioenfonds kijkt terug en vooruit. Bijlage bij deze Raboband INTERN COMMUNICATIEBLAD VOOR DE RABOBANKORGANISATIE Nummer 11 19 juni 7995 Nieuw, anders, verbeterd. Drie begrippen die ook bij financiële dienstverleners dagelijkse realiteit zijn. Wim Meijer, voorzitter van de Raad van Beheer, vindt dat Rabobank Neder land ook bij vernieuwingen aandacht moet besteden aan kwaliteit, tempo en zorgvuldig heid van de dienstverlening aan de plaatselijke banken. Daar lijkt het op dit moment nogal eens aan te schorten. Hij stond ook stil bij de uitkomsten van de coöperatieconferenties. Wijffels zei te verwachten dat het bedrijfs resultaat over de eerste helft van dit jaar ver gelijkbaar zal zijn met dat in 1994. Voor heel 1995 voorziet de Hoofddirectievoorzitter zelfs een lichte stijging. Voorwaarde is wel dat de kosten in de hand worden gehouden. Meer over de Algemene Vergadering op de pagina's 2 en 5. Het samenspel tussen Rabobank Nederland en de plaatselijke banken hield de gemoederen ook bezig op de Algemene Vergadering. De jaarlijkse mega-bijeenkomst vond traditiegetrouw plaats op de tweede donderdag van juni. Hoofddirectievoorzitter drs. Herman Wijffels meldde in zijn financiële terug blik onder meer dat in drie maanden f 1 miljard is ingelegd op de nieuwe spaarfondsen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1995 | | pagina 1