Varianten 36 uur in praktijk getest Rabobank als eerste grote bank 36 uur Rabobank Klanten maakten betalingsverkeer goedkoper. Betaal rekening Rabobank nu de beste keuze Pagina 2 Toegankelijk, ingetogen en niet commercieel... Pagina 6 Heel Rabobank Prinsenbeek leert klant beter kennen. Pagina 10 Op dit moment bereiden mensen van Rabo bank Nederland en plaatselijke banken samen de invoering van de 36-urige werkweek voor. Zij worden daarbij geholpen door een extern bureau dat is gespecialiseerd in management van arbeidstijden. OPO-adviseurs van de regio kantoren en mensen van de twintig proefban- ken worden in juni in speciale workshops ge schoold in planning, tijd- en roosterbeheer. De mensen van de plaatselijke banken krijgen handvatten om de nieuwe werktijdenregeling in te voeren. In juli en augustus zullen managers en medewerkers van de twintig proefbanken samen afspraken maken over de invoering van de 36-urige werkweek. Als alles op tijd ver loopt werken de twintig proefbanken vanaf 1 september met de resultaten van de nieuwe CAO. Meer over de nieuwe CAO op pagina 5. In september gaan twintig proefbanken werken volgens de nieuwe CAO. Groot schalige invoering van de 36-urige werk week zal bij de Rabobank in maart en april volgend jaar plaatsvinden. Daar mee is de Rabobank de eerste van de drie grote banken die met de resultaten van de nieuwe CAO gaat werken. INTERN COMMUNICATIEBLAD VOOR DE RABOBANKORGANISATIE Nummer 10 29 mei 1995

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1995 | | pagina 1