Special: Sociale Ontwikkelingen en Trends 1994 We moeten beseffen dat dePvan We hebben mensen nodig Het is toch een kwestie Als kennis de ene kant van Zonder loslaten is er nooit nHHHM Met inachtneming van de wederzijdse INTERN COMMUNICATIEBLAD VOOR DE RABOBANKORGANISATIE Nummer9 18 mei 1995 Personeel de enige P is waarmee we de concurrentieslag kunnen winnen. Pagina 2 die driekwart van hun tijd willen en kunnen begeleiden. - Pagina 5 van mentaliteit; je moet de klant centraal stellen en om hem heen de middelen organiseren.' Pag'm"a 8 een munt is, zijn vaardigheden de m andere kant. - Pagina fO een nieuwe toekomst. - Pagina U verantwoordelijkheid zijn werkgever en werknemer gelijkwaardig. Pagina 15

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1995 | | pagina 1