Computer centra naar Best m 11 Interpolis en Rabobank kiezen voor computer- campus in Best Rabobank Grote kostenbesparingen INTERN COMMUNICATIEBLAD VOOR DE RABOBANKORGANISATIE Nummer 7 18 april 1995 De rekencentra van Interpolis en de Rabobank wor den samengevoegd en volledig geconcentreerd in Best. In 1997 moet deze krachtsinspanning die toch zekere risico's met zich meedraagt,zijn voltooid. 'Tijdens de verbouwing gaat de verkoop natuurlijk gewoon door. Onze grootste opgave is ervoor te zorgen dat niemand iets merkt van het project dat Symfonie heet', zegt Pieter van der Weijden, algemeen directeur van Rabofacet. apparatuur, software, mensen en huisvesting', aldus Van der Weijden. In 1997, wanneer de hele operatie is voltooid, kunnen de exploitatielasten een kwart lager zijn dan nu. En: hoe lager de kosten, hoe lager het be drag dat Rabofacet aan de Rabobanken en Interpo lis in rekening hoeft te brengen. Kostenbesparingen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de besluit vorming. 'Maar', zegt Van der Weijden, 'er zijn nog meer redenen waarom we één groot computercen trum gaan inrichten. We kunnen daarmee beter in spelen op allerlei bancaire en technologische ont wikkelingen. Bijvoorbeeld de noodzaak om de computers zeven dagen in de week gedurende 24 uur per dag in de lucht te hebben. Dit omdat het telebankieren een hoge vlucht zal gaan nemen. Ook zien we een toenemende integratie van het bank- en Elk jaar worden door een extern bureau de rekencentra van de Rabobank en Interpolis door gelicht en vergeleken met andere computercentra. 'Het laatste onderzoek van Nolan, Norton Co wees uit dat we goedkoper en efficiënter kunnen werken, wanneer we gebruik maken van onze schaalgrootte. Het externe bureau adviseerde ons om Zeist en Best samen te voegen en het rekencentrum van Interpolis te integreren. Eén groot rekencentrum kost immers minder omdat je dan kunt besparen op verzekeringsbedrijf. Dat maakt ook het samenvoe gen van de verschillende informatiesystemen noodzakelijk. En, tenslotte, omdat de Rabobank en Interpolis nog steeds groeien, zal er meer computer capaciteit nodig zijn. Door de computers dichter bij elkaar te zetten, kunnen we de werklast beter verdelen en daardoor de capaciteit beter benutten.' Meer over de samenvoeging van de rekencentra op pagina 5. Beurscompetitie: een optie op succes Het einde van de Beurs competitie 1995 is in zicht. Voor de organisato ren breken er iets rustiger tijden aan. Maar niet voor lang. Na de prijsuitreiking gaan ze aan de slag met nieuwe initiatieven. Pagina 2. Rabobank de meest Nederlandse bank De drie grote banken presenteerden onlangs hun jaarcijfers. De Rabo bank handhaaft haar sterke positie. De meest opmerkelijke resultaten op een rijtje. Pagina 6. Pensioenbockje geprolongeerd Binnenkort valt opnieuw het persoonlijk pensioen boekje in de brievenbus. Het geeft antwoord op de vraag:Wat is mijn per soonlijk inkomen bij pen sionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid? Pagina 9.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1995 | | pagina 1