Dealingroom zo modern als maar kan m Toename aantal werk plekken in dealing room met eenderde Rabobank 'O Raboband INTERN COMMUNICATIEBLAD VOOR DE RABOBANKORGANISATIE Nummer 6 27 maart 1995 In de afgelopen maanden groeide het vloeropper vlak van de dealingroom aan de Utrechtse Croese- laan. Belendende kantoren werden geannexeerd, een aantal desks kreeg een andere plaats. En er kwamen zesendertig nieuwe desks bij. Allemaal uiterlijke tekenen van innerlijke groei. nieuwe medewerkers werk op de dealingroom. De instroom komt deels van buitenaf, deels uit eigen kweek.' Het meubilair van de dealingroom bestaat op dit moment uit twee types desks: de oude met kleine monitoren en de nieuwe met grote beeldschermen. Bij de nieuwe desks wordt gebruik gemaakt van de laatste elektronische snufjes. 'Ook de andere desks worden in de loop van het jaar omgebouwd naar deze moderne versie', licht hoofd Effecten en Deri vaten Jan Sijbrand toe. 'Bij het oude en het nieuwe systeem komt de koersinformatie op eenzelfde ma nier binnen. Bij het nieuwe systeem wordt - in te genstelling tot het oude - de informatie rechtstreeks in draaiende computerprogramma's verwerkt. Dat betekent voor de dealer die berekeningen wil Eigen reisbureau 'Het Centrale Bankbedrijf, de wholesalebank van de Rabobankorganisatie, groeit', zegt Arthur Arnold, hoofd van het directoraat Financiële Mark ten van Rabobank Nederland. 'Vooral de handel in effecten en derivaten zit in de lift. Het Centrale Bankbedrijf heeft in haar strategisch actieplan voor de komende jaren heel duidelijk gekozen voor uit breiding van haar activiteiten in de financiële mark ten. Zowel nationaal als internationaal willen we ons duidelijker profileren. Dat is de reden dat het aantal posities waar mensen in de dealingroom kunnen werken met eenderde is uitgebreid. Alleen al dit jaar komen er vierentwintig medewerkers bij. In de komende twee jaar vinden nog eens vijftien maken, dat hij die informatie niet meer handmatig hoeft in te voeren. Hij kan gelijk aan de gang. Het nieuwe systeem biedt ook meer grafische mogelijk heden. De dealer kan veel meer grafische koers informatie on-line raadplegen. De ontwikkelingen bij de mogelijkheden van elektronische apparatuur gaan snel. Dat wil niet zeggen dat onze oude syste men niet meer mee konden. Maar we zijn nu als dealingroom zo modern als we maar kunnen zijn. En de werkomstandigheden voor de medewerkers worden hierdoor verder geoptimaliseerd.' Meer over het hoe en het waarom van de uitbrei ding van de dealingroom op pagina 5. Op 1 januari werd de afdeling Reizen van de Rabobank Venray over genomen door de reis- medewerksters. Het begon als een grap, maar werd na een goede voor bereiding realiteit. Alle partijen zijn tevreden. Pagina 2. Akkoord over 36 uur werken Heel onverwachts werd deze maand toch een CAO-akkoord bereikt. Uiterlijk op 1 oktober volgend jaar moet voor zoveel mogelijk werkne mers de 36-urige werk week zijn ingevoerd. Pagina 6. Huisstijl in ontwikkeling Veel is er al in de nieuwe Rabobankstijl, andere zaken zijn nog in de maak. Drukwerk, periodieken en gevel- specials kregen een nieuw uiterlijk. Een kijkje in de etalage op pagina 10.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1995 | | pagina 1