Mobiliteits centra nu echt van start Beurs ook voor mede werkers plaatse lijke banken Rabobank INTERN COMMUNICATIEBLAD VOOR DE RABOBANKORGANISATIE NummerS 13 maart 1995 Op 21 maart gaan de mobiliteitscentra in Utrecht en Eindhoven officieel van start. Ze hebben enkele maan den 'warm gedraaid'om nu alle medewerkers te kun nen adviseren over alles wat met banen, loopbaan, doorstroom en uitstroom te maken heeft. De officiële start wordt opgeluisterd met een ééndaagse informa- tiebeurs in het mobiliteitscentrum in Eindhoven. De organisatoren hopen dat ook medewerkers van plaat selijke banken naar Eindhoven zullen komen. tempo en de werkzaamheden veranderen mee. Dus worden ook aan mensen andere eisen gesteld. Je moet die veranderingen vóór blijven en zelf het ini tiatief nemen om iets te ondernemen.' Valkenburg geeft aan dat er in de Rabobankor- ganisatie over het algemeen te weinig mobiliteit valt te signaleren. 'Daar bedoel ik niet alleen mee dat mensen op zoek zouden moeten naar een hogere functie. Er is meer mogelijk. Zoals het bijblijven in de huidige baan. Maar ook het actief zoeken naar een andere functie op hetzelfde of misschien wel wat lager niveau. Je zou het zo op het eerste gezicht niet denken, maar er is heel veel te doen in de orga nisatie. We hebben nogal wat vacatures.' De één- daagse beurs van het Mobiliteitscentrum wordt van 10.00 tot 16.00 uur gehouden op een door-de- weekse dag in Eindhoven. 'De beurs is voor ieder een, dus ook voor medewerkers van plaatselijke banken. Daarom hebben we de banken rond Eindhoven gevraagd hun medewerkers te stimuleren de beurs te bezoeken. Voor informatie en oriëntatie kan iedereen echter op elke werkdag terecht bij alle mobiliteitscentra. In Eindhoven is het gevestigd in het gebouw aan de Fellenoord. In Utrecht op de vierde etage van het gebouw van het Rabobank Pensioen fonds aan het Oudenoord 170 en binnenkort op een aantal regiokantoren.' Een soortgelijke beurs als in Eindhoven zal binnenkort plaatsvinden in Utrecht. 'Met de beurs willen we méér aandacht vragen voor de mobiliteitscentra', zegt Cor Valkenburg, één van de organisatoren van deze activiteit. 'We willen met workshops, informatie over vacatures en stands bemand met deskundigen duidelijk maken dat de mobiliteitscentra er zijn voor iedereen die zich wil oriënteren op z'n baan bij de Rabobank. Het is tegenwoordig heel belangrijk dat je regel matig om je heen kijkt. De bank verandert in snel Koersen op resultaat in hypothekenmarkt De Rabobank krijgt op het gebied van hypo theken steeds meer con currentie van hypo theekwinkels. Daarom moeten verkoopkansen beter worden benut. Pagina 6. Visie '98 op Consultatiedagen Op de regionale consul tatiedagen in maart en april wisselen managers van plaatselijke banken en van Rabobank Neder land ervaringen uit over Visie'98. Pagina 9. Uitstekende resultaten over 1994 'Rabobank boekt uitste kende resultaten over 1994', zo luidde de enthousiaste kop van het persbericht over de cijfers van 1994. Het was voor de Rabobank een jaar van vernieuwing. Pagina 11.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1995 | | pagina 1