Onverwacht grote vraag naar nieuwe materialen Auto's tjokvol door tweede huisstijl- piek Rabobank INTERN COMMUNICATIEBLAD VOOR DE RABOBANKORGANISATIE Nummer 4 27 februari 1995 De problemen in de logistiek zijn groot en het lijkt snel erger te worden. 'Bij het vernietigen van oude huisstijldragers is gebleken dat er grote voor raden werden aangehouden bij de plaatselijke ban ken. Als je de hoeveelheden vernietigd materiaal en de omvang van de bestellingen naast elkaar legt, ziet het ernaar uit dat banken zo snel mogelijk hun voorraden weer op het oude peil willen brengen', zegt Chris van Swaay, verantwoordelijke voor de Dat scheelt enorm in de kosten. Op dit moment wordt een voorraad-bestelsysteem ontwikkeld, waarmee het voor de banken eenvoudiger wordt de voorraden te beheersen. Die structurele oplossingen hopen wij eind dit jaar klaar te hebben. Op dit mo ment vragen wij als Rabofacet de banken de bestel- hoeveelheden zo klein mogelijk te houden. Dan hopen we de tekortkomingen snel achter ons te kunnen laten.' 'Wij hebben te maken met een tweede huisstijlpiek', vertelt Heidi van de Loosdrecht, hoofd werving bij de groothandel van Rabofacet in Best. 'Banken komen nu met nabestellingen van brochures, formulieren en kantoorartikelen. Daarnaast is er ook veel vraag naar promotie-artikelen, zoals sportkleding.We hebben nu met drie keer zoveel bestellingen te maken dan in dezelfde periode vorig jaar.' Groothandel binnen Rabofacet. Op basis van de omzet van de groothandel was deze 'inhaalvraag' niet te voorzien. Heidi van de Loosdrecht licht dit toe: 'Die enorme hoeveelheden materiaal kunnen de leveranciers niet altijd leveren. Dat plaatst ons voor problemen met de uitlevering naar de banken. We proberen, als er in relatie tot de bestelde hoeveelhe den te weinig wordt geleverd, elke bank in ieder geval iets te geven. Soms komt er zo weinig binnen dat we zelfs niet alle banken van een deellevering kunnen voorzien.' Van Swaay: 'Dat versterkt alleen maar de onzekerheid over tijdige levering bij ban ken, die daardoor nog grotere bestellingen plaatsen, waardoor Rabofacet nog meer in de knel komt. Het is een vicieuze cirkel, waar we zo snel mogelijk moeten zien uit te komen. We vragen de plaatselijke banken om de bestellingen zo veel mogelijk aan te passen aan het werkelijke gebruik. Dan is onze piek minder groot en kan het leveringsproces weer op orde komen. Als de materialen op tijd komen, hoe ven banken minder grote voorraden aan te houden. Lokale invulling Visie '98 Focus Aangesloten Ban ken ondersteunt plaat selijke banken bij de in vulling van Visie '98. Het project werd getest bij onder meer de Rabo bank Noordwijk. Pagina 3. Inkopen met Rabopet Normen en waarden spelen niet alleen een rol bij het bankieren. De Dienst Concern Inkoop benadert leveranciers ook vanuit de filosofie van de Rabobank. Pagina 6. Rabobank op Internet De Rabobank is als eer ste grote Nederlandse bank aangesloten op het Internet, de digitale snel weg. Internet is een we reldwijd informatie netwerk met zo'n 20 miljoen gebruikers. Pagina 12.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1995 | | pagina 1