V "<c 4 (K 4H V e 4 4 A, L A V c. tïï e p c in. W t Rabo baad 5d 9A/ r, i <x e n M V b Lv l °A P fc c c N rx l h N b X t 'k (K b C 0 X W i M h a a a e- f f A s a. d A H e. y b X e, a/ <k A c N oi V JL PUZZEL «0DO band QK. X CL- O 01 - 2cb (X X N1 CV Cs .0 X hj CL O vV\ C X ct al r CK Q i X X f. O 5 a> Q (J N \s G •- 0 1 O O V) Cr Cs k hl fy CL *0 /X I Cs h/ e- C- X e. r) V 1 cl tl XX X (A 1 a X X CL 1 V r (X p 'V X Cl 1 fhooaaeeerd publiek1 "bpgelef ik beweeg \iJ2if nVn vir\0ön>.... er*-tover in alle be-\ hoAi^e toforrv^tie van verzekeraars, \~o wr r>pe ra torsk re. Ai etrea j sfr^i i e. enz. enz. teVoors^Aw Nummer 17/16 december 1988 T.k.: ruim 3-k. app. in Malden, boven winkelcentrum, 5km v. Nijmegen. Ind.: woonk., open keu ken 32m2, 2 slaapk. 12m2 en 10m2, bad m. 2e toilet en wasm. aansl., 2 bergingen, zolder m. vlizotrap. Balkon 10m2. Vr.pr. f 17.500,-. M. de Both, Rb Weurt, privé (080) 582784. Gevr. door verzamelaar: Vis- treeften. Ronde of ovale schijven v. porselein m. gaatjes of figuurtjes, wit of crème, soms m. bloem motief of gekleurd randje. Onder deel v. oude eetserviezen. E. Broersen, Rb Amersfoort code 3022, privé (033) 803595. Gevr.: aanteken-en andere pos tale strookjes, los en op brief. D. Hoek, Rb Wageningen-Rhenen, pri vé (08389) 16287. T.k.: zeilboot type Kolibrie m. 2 paar zeilen en trailer; leren da- mesjas broek mt 44/46. S. Passenier, Rb Domburg, privé (01188) 3289. T.k.: 4 sporen simultaan re corder Teac 3340, snelh. 19/36cm. Vaste pr. f 1400,-. J. Hoekman, Rb Bunnik, privé (03403) 74558. T.k.: bij Eindhoven gel. semi-bun- galow, dubb. gar., prachtige tuin rondom. Perc. 1250 m2. in 1976 geb. m. optimale isolatie. Ind.: hal, living, afz. tv-hoek, eetk., keuken, bijkeuken, m. travertinvl., 4 staap- k., 2 luxe badk. Ie et.: grote hobbyr., wijncel, berging, studeerr. m. verb. living (vide). Vr.pr.: f 549.000,- k.k. T. de Boon, Rb Ned., privé (040) 540949. Stuur uw oplossing voor 13 januari aan de redactie, UCB 552. Onder de goede inzendingen worden drie boekenbonnen verloot. De in te sturen oplossing van deze puzzel vindt u in de kolom men 4, 8 en 12 verticaal. Horizontaal 1. omvang van de betekenis van iets; eigendomsgedeelte. 2. op de wijze van; palm; vervelende; noot. 3. koker; eetgerei; ge wicht; land in Azië. 4. pers. vnw.; praalgraf; wortel; reeds. 5. spinrag; land in Azië; armoedige woning; water in A'dam. 6. bin nenkort; lengtemaat; rivier (Sp.); uitroep. 7. klank; de dato; voedsel; uitroep. 8. ik; struisachtige vogel; voorzetsel; noot; uit roep. 9. deel van een fiets; bewijsstuk; als boven. 10. kunst greep; sprookjesfiguur; roem; per procuratie. 11. al; opschud ding; pl. in Gelderl.; familielid. 12. rangtelwoord; vr. munt; bijbel se stad; grammofoonplaat; lekkernij. 13. houding; gebouw in A'dam; naarling; hoofd van een klooster. 14. naaigerei; strook grond in/langs het water; familielid. Verticaal 1. bepaald afsluitmiddel. 2. plant; lofspraak; treurdicht. 3. mest vocht; chem. element; water in Friesland; spoedig. 5. menigte; boom; projectieplaatje; naschrift; wiel. 6. respect afdwingend. 7. opbep. vnw.; dakbedekking; vleier. 9. voorzetsel; buitengewoon 2 3 4 7 8 10 11 12 13 k 1 i/i f 6 «O 10 UK L- U i 12 S\ IX 13 i 14 begaafd mens; ontkenning; Ierland. 10. telwoord. 11. roem; voordeel; militair; wetering; weggetje. 13. aai met de tong; zijde van een schip; automatische halve overwegbomen; dikke zalf. Oplossing puzzel 15 De oplossing van de puzzel uit Raboband 15 was: centrale sala ris- en personeelsadministratie. De winnaars van deze puzzel zijn: A.G. Vermeul (Rabobank Utrecht), A.W.D. van Heusden (Rabobank Nederland Zeist), Marga Bos (Rabobank IJmuiden). Zij ontvangen een boekenbon. De volgende Raboband ver schijnt op vrijdag 13 januari. Intern communicatieblad van de Rabobankorganisatie. Verschijnt driewekelijks nr. 17 -16 december 1988 Fledactie: Stan Polman (hoofdredacteur) Thea Mutsaers-Fibbe tel.(030)90 2811 telefax (030) 90 28 45 Abonnementenadministratie: Personeel Rabobank Nederland Utrecht tel. (030) 90 25 96 Personeel Rabobank Nederiand Eindhoven tel. (040) 34 46 23 Alle andere abonnees tel.(030)9028 51 Redactieraad: Karei de Mol (Rabobank Nederiand), voorzitter, Theo van Hoven (Beek, L.), Gerard de Koek (Rabobank Ne derland), Angélique van Poppeten (Rabobank Nederiand), Vincent Reus (Stede Broec), Lute Spandaw (Leeu warden), Carla Steenbergen (Los ser), Dirk Verouden (Krimpen a/d Lek), Dirk Vijver (Rabobank Ne derland), Gteetje Visser-Ritskes (Norg), Marlies Wijffels (Eede). Postbus 17100, 3500 HG Utrecht, UCB 552 Vormgeving en druk: Hoonte-Holland, Utrecht

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 11