JUBILEA Rabo band Meer dan 50 jaar lid in Vlijmen Eervolle vermelding voor Rabobank Utrecht Nieuwe rubriek Eerste certificaten bankenproject Nieuw Elan Baron van Verschuer voor zitter ANWB Nieuwe regio directeur Roermond Nummer 15/4 november 1988 Tijdens de Algemene Ver gadering van de Rabobank Vlijmen op 3 oktober werden twaalf leden in het zonnetje gezet. Zij waren meer dan 50 jaar lid van de bank. Onlangs kwam het nieuwe ge bouw van de bank gereed. 'Op zo'n moment ga je nadenken over het ontstaan van de bank, zegt directeur L. van der Pluijm van de bank in Vlijmen. 'Dan concludeer je dat een mooi gebouw prima is, maar dat de mensen de bank ma ken en gemaakt hebben. Toen we het ledenregister doorke ken, bleek dat een dozijn le den - elf heren en één dame - al meer dan 50 jaar lid van de bank zijn. Zij zijn het onder meer, die gezorgd hebben dat onze bank uitgroeide tot wat ze nu is. Het leek ons een goed plan deze trouwe leden eens in het zonnetje te zetten. We hebben een onderschei ding voor leden van beheers- colleges die jubileren, sinds De Utrechtse Communicatie Kring heeft een prijs ingesteld voor de beste communicatieve prestatie van het jaar, geleverd door een bedrijf of instelling, die in het hart van Nederland is gevestigd. De jury, die onder voorzitterschap stond van hoog leraar public relations prof. dr. Anne van der Meiden, kende een eervolle vermelding toe aan de plaatselijke Rabobank Utrecht. De bank was volgens het jury-rapport goed inge sprongen op het beleid van mi nister Deetman. Deze erken ning voor een goed opereren op de studentenmarkt werd door Met ingang van het volgend nummer van Raboband geven wij iedere drie weken een over zicht van de medewerkers van de aangesloten banken, Rabo bank Nederland en gelieerde instellingen, voor wie een jubi leum-insigne is aangevraagd. Het betreft de medewerkers die jubileren vanaf 1 novem ber. Indien er bezwaar bestaat tegen vermelding in Rabo band, dan kan dat bij de aan vraag voor het insigne kenbaar worden gemaakt. Begin oktober ontvingen de 29 eerste deelnemers aan het bankenproject van Nieuw Elan ter afronding een certificaat. Daarbij waren zes HBO-ers en academici, die bij aangesloten banken en bij Rabobank Ne derland, aan het project had den deelgenomen. Op de foto heffen zij het glas op het goe de resultaat. Deze gebeurte nis vond plaats in het nieuwe hoofdkantoor van de Amro in de Amsterdamse Bijlmermeer. Na verschillende positieve er varingen met omscholingscur sussen voor werkzoekende HBO-ers en academici, die in hun eigen vakgebied geen baan konden krijgen, startte Nieuw Elan in 1987 met dit eerste bankenproject. Op een enkeling na heeft voor alle deelnemers de werkervarings periode geleid tot een baan. kort ook een onderscheiding voor jubilerende personeelsle den, maar voor leden is er niks. Vandaar dat wij zelf een ontwerp hebben laten maken voor een gouden onderschei ding.' Voor de heren werd een dasspeld gekozen, met het Ra- boteken aan een kettinkje. Dat kettinkje met schakels symbo liseert de verbondenheid van de leden met de bank. Voor de dame werd een hoedenspeld ontworpen, die als broche ge dragen kan worden. Eén lid bleek meer dan 60 jaar aan de bank verbonden te zijn en één zelfs 65 jaar. Zij kregen een di amant, die ze in een sieraad naar keuze kunnen laten ver werken. Van der Pluijm: 'De re acties van de jubilarissen wa ren grandioos. Ze waren er zeer door verrast en waardeerden het bijzonder. We overwegen nu om vanaf volgend jaar leden, die 25 jaar lid zijn, een zilveren onderscheiding te geven.' De voorzitter van de raad van beheer van Rabobank Ne derland, mr. O.W.A. Baron van Verschuer, is met ingang van 1 december benoemd tot voorzit ter van de vereniging ANWB. Hij volgt mr. W.R. van der Sluis op, die in mei van dit jaar is overle den. Vanaf 1 januari zal de heer Van Verschuer tevens optreden als voorzitter van de raad van toezicht van de ANWB. de Commissaris van de Konin gin in de provincie Utrecht Jhr. drs. P. Beelaers van Blokland in de vorm van een oorkonde overhandigd aan het hoofd van de afdeling Public Relations van de Rabobank Utrecht Joke Deen. De communicatieprijs, de 'communicatiebol' ging naar de Stichting Organisatie Oude Muziek, die jaarlijks in Utrecht het festival Oude Muziek orga niseert. Sinds 1 november is drs. H.C.G. Bak regiodirecteur in Roermond. Hij is de opvolger van de heer F.M. Joosten, die met pensioen is gegaan. De heer Bak studeerde economie in Tilburg en werkte daarna bij de VNU. Sinds 1969 is hij in dienst van Rabobank Neder land, waar hij laatstelijk werk zaam was als hoofd van het Directoraat Opleidingen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 6