Rabo band PUZZEL Rabo band \ioorheeMje 'n boom acoe.]f en bl oe'& t beste a's je r» hoef rust Iggten niet verhakt,, rtTiaar mensen N groeien en bloeien \uiSf a's ie 2e af en \oe eens verkast en nieuwe prikkels toedient.."- J noukotziens^ ik Stroom maar weer eens door,,,, Nummer 15/4 november 1988 Stuur uw oplossing voor 25 november aan de redactie, UCB 552. Onder de goede inzendingen worden drie boekenbonnen verloot. In deze puzzel behoeven alleen de 20 verticale rijen te worden ingevuld. Elk woord bestaat uit zes letters. Bovendien zijn alle woorden, die ingevuld moeten worden, in twee stukken geknipt. Maar, de letters staan (meestal) in de verkeerde volgorde. Na juiste invulling ontstaat in de eerste en vierde rij horizontaal de naam van een bekende afdeling van Rabobank Nederland. De naam staat achterstevoren. 1. PI. in Groningen; 2. plotseling; 3. Russische volksdans; 4. ge luidloosheid; 5. het uitrusten van schepen; 6. gedraaide vorm; 7. korte, snelle loop; 8. deel van Joegoslavië; 9. de geboorte betreffend; 10. inweefsel; 11. puitaal; 12. afsluitmiddel; 13. plaats in Nederland; 14. zich vernederend uitlaten; 15. wettig; 16. ingang; 17. wettigen; 18. drinkebroer; 19. algehele verande ring; 20. van minderwaardige kwaliteit. Aal - ala - ala - ant - der - eer - ein - elg - els - ene - enk - ent - ere - esi - fao - gal - gam - hec - htc - ier - ine - kap - ked - les - mal - mok - nel - nes - net - nis - prs - ree - rot - rije - rum - sam - sit - tan - ter - tin. Oplossing puzzel 13 De oplossing van de puzzel uit Raboband 13 was: Society for worldwide interbanking financial telecommunication. De winnaars van deze puzzel zijn: Anita Kemkers (Rb Opmeer), Dina Warners (Rb Domburg) en J. Wolbert (Rb Oldenzaal). Zij ontvangen een boekenbon. Gez.: oefengelegenheid voor muziekvereniging 100 leden voor lang weekend. Benodigd: grote gymzaal, eetzaal/aula, keuken, douches, en voetbalveld op loop afstand. Periode april-aug. R. v. Koningshoven, Rb Nederland, pri vé (02153) 10148. T.k.: witte trouwjapon mt 38/40 vlot zomer/wintermodel. A. v. Veenendaal, privé (03434) 54072. T.k.: Volvo 340 DL diesel, 4 deurs, 1-88. K. Hamers, Rb Maastricht, privé (04407) 2642. Gevr: geboortekaartjes en duimstickers voor verzameling. T. van Dam, Rb Stede Broec, privé (02285) 16561. T.h. gevr.: flat of appartement in Eindhoven voor studente. G. v. Rooij, Rb Leur, privé (01608) 20352. T.h. gevr.: 2 kamerapp. in Utrecht of omg. m. keuken en douche voor 4e jaars student far macie. A. Meijers, Rb Noord-West hoek, privé (01650) 44738. Nadere informatie bij de reisafdeling van uw bank. Voor personeelsleden van Rabobank Nederland bij de Personeelsbank. Aanbieding 88/15: 3-Daag- se bus-bootreis naar Göteborg. Met stads- en westkusttour met Nederlandstalige gids. In clusief twee 'Smorgasbord'- maaltijden, twee ontbijten en afscheidsdiner. Hutaccommo datie aan boord. Vertrek zon dag 20 november. Prijzen p.p. van f 199,- (4-pers. hut bene- dendek) tot f 299,- (2-pers. hut bovendek). Toeslag 1-pers. hut f 100,-. Aanbieding 88/16: 8-daagse Bus-bootreis naar Leningrad/Helsinki en ijsbre kercruise. IJsbrekercruise per Finnjet Travemünde-Leningrad (4 nachten in standaardhut cat. C) incl. ontbijtbuffet. 3 Nachten in Leningrad (2-pers. kamer douche-toilet en volle dig pension). Volledig toeris tisch programma in Leningrad. Vertrek 26 januari. Prijs f 895,- p.p. Visumkosten ca. f35,-.* 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 De volgende Raboband ver schijnt op vrijdag 25 november Intern communicatieblad van de Rabobankorganisatie. Verschijnt driewekelijks nr. 15 -4 november 1988 Redactie: Stan Polman (hoofdredacteur) Thea Mutsaers-Fibbe, tel. (030)902811 telefax (030) 902845 Abonnementenadministratie: Personeel Rabobank Nederland Utrecht tel. (030)90 25 96 Personeel Rabobank Nederland Eindhoven tel. (040) 34 46 23 Alle andere abonnees tel. (030) 9028 51 Redactieraad: Karei de Mol (Rabobank Nederland), vooratter, Theo van Hoven (Beek, L), Gerard de Koek (Rabobank Ne derland), Angélique van Poppeten (Rabobank Nederland), Vincent Reus (Stede Broec), Lute Spandaw (Leeu warden), Carla Steenbergen (Los ser), Dirk Verouden (Krimpen ad Lek), Dirk Vijver (Rabobank Ne derland), Greetje Visser-Ritskes (Norg), Marlies Wijffels (Eede). Postbus 17100, 3500 HG Utrecht, UCB 552 Vormgeving en druk: Hoonte-Holland, Utrecht

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 15