Banken in Zeeuws- Vlaanderen wachten op 1992 Rond de tafel Rabo band Gesprek op de grens van Nederland en België Op drie meter afstand zit het douanekantoor en de grens loopt on geveer door de achtertuin. In 1945 zette Koningin Wilheimina hier voor het eerst weer voet op Nederlandse bodem. Eede, een histo risch stukje Zeeuws-Vlaanderen. De Rabobank Eede is een bank met een huisvestingsprobleem. We zitten rond de tafel in een van de aangebouwde containers. Pas als duidelijk is wat 1992 voor deze zogenaamde 'grensbank' zal brengen, wordt besloten of er een nieuw gebouw wordt neergezet. Nummer 10/22 juli 1988 Het gesprek rond de tafel begint spon taan. De vier collega's kennen elkaar niet, maar het werken bij een Rabo bank geeft gemeenschappelijke gespreksstof genoeg. De bankkaart, de nieuwe creditcard bijvoorbeeld. Ko Hoogstrate denkt dat de bankkaart net zo tot de standaarduitrusting van eenieder gaat behoren als de portemon nee. Je moet er dan wel overal en altijd mee kunnen betalen. Peter Aarssen vraagt zich af of de bankkaart wel nodig is: 'de faciliteiten van de Eurochequepas uitbreiden is mis schien voldoende. Ook die kan in de betaal automaat van supermarkten en benzinesta tions al worden toegepast.' Voordeel van de bankkaart, zeker in de grensstreek, is dat hij ook in het buitenland kan worden gebruikt. Men is het er om de tafel over eens dat er uiteindelijk voor alle functies één kaart moet komen. Ko Hoogstrate, hoofd beheerstechnische zaken bij de Rabobank Sluis. Marlies Wijffels, Financieringen en Kredietbeheer bij de Rabobank Eede. Onder de titel 'Rond de tafel' doen we verslag van gesprekken over actuele on derwerpen. Medewerkers van verschillen de banken nemen rond de tafel plaats. Een volgende keer wordt hun plek ingeno men door anderen. De redactie luistert, de collega's praten met elkaar. Na Haar lem, Raalte en Beek (L) gingen we naar Eede in Zeeuws-Vlaanderen. Kost GEA klanten? Onvermijdelijk komt ook de GEA even aan de orde. Alleen de Rabobank Sluis heeft er een. Daar is men er tevreden over. Er komt aan de balie duidelijk tijd vrij voor andere zaken. Connie Versprille is bang, dat ze door een GEA de contacten met de cliënten kwijt zal raken. Zij verkeert in een bijzondere positie. Halve dagen zit ze in haar eentje op het bijkantoor in Hoofdplaat. Ze is daar meer dan 'de me vrouw van de bank', ze is de vertrouwens persoon op financieel gebied van de hele gemeenschap. Staat haar auto niet voor de bank, dan gaan veel mensen niet naar bin nen omdat 'hun geld niemand anders iets aangaat'. Of de mensen wel naar een GEA zouden komen is voor haar zeer de vraag. In de stad is dit soort zaken toch anders dan op het platteland. Marlies: 'Dat geldt ook voor de verdeling rendabele en onrendabele klanten. Dat is hier ook heel moeilijk. In een kleinere gemeenschap is dat wel anders dan in de stad. Wij proberen liever van een onrendabele klant een rendabele te maken. Je hebt hier veel meer dan in de stad ook een maatschappelijke functie.' Connie: 'Mensen, vooral toeristen, vra gen in Breskens waar de dichtstbijzijnde GEA is. Ze rijden daar rustig helemaal voor naar Sluis.' Peter: Bij sommige banken kun nen mensen zonder f 7,50 te betalen geld bij een andere bank opnemen, bij een ande re weer niet. Ik heb hiervoor bij een andere Rabobank gewerkt. Daar werd die f 7,50 netjes afgerekend. Waar ik nu werk niet'. Dat is toch wel een nadeel van onze organi satie. ledereen doet het anders, er worden slechts adviezen gegeven. Dat komt bij de klanten wel eens verwarrend over.' KIK of handwerk De rond de tafel ver tegenwoordigde banken zijn zeer verschil lend. Het gesprek komt op de automatise ring. In Sluis is men er al heel ver mee. Bij andere banken gaat veel nog handmatig. Peter: 'Je zou hier een mooie excursie kun nen houden. Je gaat eerst naar Oostburg, zo ging het vroeger. Dan ga je naar Sluis, zo gaat het nu.' Connie werkt 's morgens met KIK en 's middags op het bijkantoor gaat alles nog met de hand. ledereen vindt het belangrijk dat je weet hoe het met de hand moet, je hebt meer inzicht in wat er ge beurt. Ko: 'In het kader van het distributie beleid is KIK een grote verbetering, daar door is veel tijd ontstaan voor ander werk.' Marlies: 'Er wordt meer maatwerk geleverd, de mensen worden specialisten. Je kunt be ter adviseren, het werk wordt daardoor inte ressanter.' De concurrentie is Zeeuws-Vlaanderen is groot. Sluis bijvoorbeeld heeft nog geen 3000 inwoners, maar wél zeven verschillen de banken. Dat komt door de ligging dichtbij België. Hoe dichter bij de grens, hoe meer Belgische cliënten. Op banken met veel Bel gische relaties hebben meerdere mensen een dagtaak aan coupons en termijndeposi to's. Marlies: 'We hebben termijndeposito's in vijftien verschillende valuta's. Van de Bel gische Francs tot Japanse Yens.' Peter: 'Zo'n Belg hoort van een kameraad, zo noe men ze dat, dat de dollar iets gaat worden. Hup, zetten ze Belgische Francs om naar Amerikaanse dollars. Zegt een andere ka meraad iets anders, dan komen ze weer. Dat is typisch Belgisch. Marlies: 'Dat is bij ons minder sterk, maar soms heb je opeens bij bepaalde valuta hoge rentes. De koers is dan slecht, maar de rente hoog, bij voorbeeld bij de Australische dollar, 13 a 14%, dan bezwijken er veel.' Peter: Neder landers zijn wat dat betreft een stuk nuch terder. Toen Ruding met z'n belastingmaat-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 5