1.347 3.508 4.855 238 341 579 145 231 376 2.251 1.168 3.419 93 110 203 456 155 611 Raboband 9 1 Aantal personeelsleden per 31 december 1987 in hoofdlijnen 1987 1986 Plaatselijke banken en Rabobank Onroerend Goed BV's 26.853 26.445 Rabobank Nederland 4.722 4.584 Gelieerde Instellingen 451 338 waarvan: De Lage Landen BV 331 221 Schretlen en Co. NV 28 18 H.P. Verbist BV 4 4 Rabo computerdiensten BV 28 28 Nederlandse Scheeps- hypotheekbank NV 60 67 Buitenlandse vestigingen 620 600 waarvan: ADCA-Bank 417 428 New York 84 73 Curagao 9 9 Londen 39 31 Antwerpen 33 26 Indonesië 5 5 Parijs 2 2 Singapore 27 22 Hongkong 4 4 SPR 63 60 Totaal organisatie 32.709 32.027 2 De personeelstoename in de afgelopen 10 jaren (organisatie)* Aantal mede Stijging in aantal Stijging in procenten werkers/31-12 t.o.v. t.o.v. voorgaande jaren voorgaande jaren 1978 24.182 1.309 5,7 1979 25.339 1.157 4,8 1980 26.914 1.575 6,2 1981 27.938 1.024 3,8 1982 28.020 82 0,3 1983 28.536 516 1,8 1984 29.211 675 2,4 1985 30.542 1.331 4,6 1986 31.967 1.425 4,6 1987 32.646 679 2,1 Exclusief Stichting Pensioenfonds Rabobankorganisatie 3 Personeelsbestand per 31 december 1987 (inclusief part-time medewerkers) 3a. Plaatselijke banken en Rabo Onroerend Goed BV's, onderverdeeld naar regio Regio Vrouwen Mannen Totaal Stijging/ daling in t.o.v. ultimo 1986 Leeuwarden 668 644 1.312 0,8 Groningen 1.002 795 1.797 0,5 Zwolle 1.355 1.008 2.363 1,8 Arnhem 2.198 1.604 3.802 1,8 Haarlem 2.631 1.800 4.431 2,5 Rotterdam 2.690 1.868 4.558 0,9 Bergen op Zoom 1.589 1.021 2.610 2,2 Eindhoven 2.018 1.359 3.377 1,2 Roermond 1.470 1.133 2.603 1,4 Totaal 15.621 11.232 26.853 1,5 3b. Rabobank Nederland en gelieerde instellingen, onderverdeeld naar werkgebied Werkgebied Vrouwen Mannen Totaal Stijging/ daling in t.o.v. ultimo 1986 Stafgroepen en Diensten 195 535 730 1,0 Bankzaken 278 565 843 11,5 PLaatselijke Banken 263 713 976 -/- 2,5 Sociale Zaken en Logis- 459 891 1.350 -/- 1,4 tiek (incl. Bet.verkeer) Informatica 114 709 823 Totaal Rabobank Nederland 1.309 3.413 4.722 3,0 Gelieerde Instellingen 131 205 336 24,0 Totaal Rabobank Nederland en Gelieerde Instellingen 1.440 3.618 5.058 4,2 stand indienst uitdienst toename/ stand 31-12-86 getreden getreden afname 31-12-87 Plaatselijke banken en Rabo Onroerend Goed BV Vrouwen 15.258 2.469 2.106 363 15.621 Mannen 11.187 982 937 45 11.232 Totaal 26.445 3.451 3.043 408 26.853 Rabobank Nederland en gelieerde instellingen Vrouwen Mannen Totaal Totalen Rabobankorganisatie Vrouwen Mannen Totaal 16.605 14.695 31.300 2.707 1.323 4.030 1.440 3.618 5.058 17.061 14.850 31.911

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 9