12 Rababand 11 Reden van beëindiging van het dienstverband in 1987 Plaatselijke banken Rabobank Nederland Rabobank- en Rabo Onroerend en gelieerde organisatie Goed BV's instellingen vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal Totaal 1986 1. Ziekte, invaliditeit 39 47 86 13 25 38 52 72 124 132 2. Overlijden 2 5 7 1 7 8 3 12 15 21 3. Pensionering/VUT-regeling 6 55 61 3 27 30 9 82 91 126 4. Afloop tijdelijk dienstver band 150 60 210 40 27 67 190 87 277 235 5. Militaire dienst 0 14 14 0 0 0 0 14 14 8 6. Ontslag op eigen verzoek vanwege werk (o.a. geheel andere branche, naar klei ner kantoor) 144 60 204 10 19 29 154 79 233 223 7. Ontslag op eigen verzoek vanwege promotie en/of salarisverbetering 43 46 89 3 26 29 46 72 118 111 8. Ontslag op eigen verzoek vanwege werkomstandig heden (sfeer, collega's, chef) 10 7 17 3 11 14 13 18 31 37 9. Ontslag op eigen verzoek vanwege huwelijk (en de redenen die daarmee samenhangen) 25 0 25 1 0 1 26 0 26 33 10. Ontslag op eigen verzoek vanwege zwangerschap (voor of na de bevalling) 584 0 584 30 0 30 614 0 614 622 11. Ontslag op eigen verzoek vanwege overige redenen (studie, fusie, verhuizing van ouders, emigratie, gezondheidsredenen, persoonlijke of huiselijke omstandigheden) 353 120 473 17 9 26 370 129 499 467 12. Ontslag op eigen verzoek vanwege aanstelling bij een plaatselijke bank, Rabobank Nederland of een gelieerde instelling 324 350 674 7 37 44 331 387 718 809 13. Ontslag op eigen verzoek of op verzoek van de bank binnen de proeftijd 57 17 74 2 4 6 59 21 80 107 14. Ontslag op verzoek van de bank vanwege dringende redenen 6 14 20 0 3 3 6 17 23 15 15. Ontslag op verzoek van de bank vanwege ongeschikt heid 10 15 25 0 0 0 10 15 25 31 16. Ontslag vanwege overige c.q. niet bekende redenen 330 112 442 14 27 41 344 139 483 351 17. Ontslag op eigen verzoek vanwege aanstelling bij een andere bankinstelling 23 15 38 1 9 10 24 24 48 68 Totalen 2.106 937 3.043 145 231 376 2.251 1.168 3.419 3.396 Totaal in 1986 2.051 939 2.990 160 246 406 2.211 1.185 3.396

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 12