Rababand 11 9 Leeftijdsopbouw per 31 december 1987 Plaatselijke banken en Rabo Onroerend Goed BV's Rabobank Nederland en gelieerde instellingen Rabobank- organisatie vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal in gemiddelde leeftijd ultimo'86 van totale organisatie 15 - 20 jaar 1.025 66 1.091 16 12 28 1.041 78 1.119 3,5 20 - 25 jaar 6.510 1.127 7.637 241 153 394 6.751 1.280 8.031 25,2 25 - 30 jaar 4.872 1.887 6.759 467 442 909 5.339 2.329 7.668 24,0 30 - 35 jaar 1.710 2.168 3.878 293 683 976 2.003 2.851 4.854 15,2 35 - 40 jaar 707 2.032 2.739 180 727 907 887 2.759 3.646 11,4 40 - 45 jaar 373 1.953 2.326 108 684 792 481 2.637 3.118 9,8 45 - 50 jaar 220 1.030 1.250 52 425 477 272 1.455 1.727 5,4 50 - 55 jaar 112 530 642 29 253 282 141 783 924 2,9 55 - 60 jaar 81 341 422 47 202 249 128 543 671 2,1 60 - 65 jaar 10 92 102 7 37 44 17 129 146 0,5 65 jaar en ouder 1 6 7 0 0 0 1 6 7 0,0 Totaal 15.621 11.232 26.853 1.440 3.618 5.058 17.061 14.850 31.911 100,0 gemiddelde leeftijd 26,7 36,5 30,8 32,2 39,1 37,2 27,1 37,2 31,8 26,3 36,1 30,4 31,9 39,1 37,1 26,7 36,8 31,4 10 Indeling van het personeelsbestand naar hoogte van het bruto jaarsalaris per 31 december 1987 (exclusief jaarlijkse uitkering, vakantietoeslag en overige toeslagen) Plaatselijke banken Rabobank Nederland Rabobank- in van idem en Rabo Onroerend en gelieerde organisatie totaal ultimo Goed BV's instellingen aantal 1986 mede werkers bruto vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal jaarsalaris x f 1.000,- lager dan 15 831 73 904 1 4 5 832 77 909 2,8 2,3 15-20 1.619 157 1.776 31 7 38 1.650 164 1.814 5,7 6,6 20-25 2.558 411 2.969 77 37 114 2.635 448 3.083 9,7 10,0 25-30 4.464 817 5.281 189 138 327 4.653 955 5.608 17,5 19,4 30-35 4.531 1.241 5.772 457 375 832 4.988 1.616 6.604 20,7 20,3 35-40 1.175 1.452 2.627 358 504 862 1.533 1.956 3.489 10,9 10,0 40-45 253 1.317 1.570 126 283 409 379 1.600 1.979 6,2 5,5 45-50 116 1.296 1.412 88 268 356 204 1.564 1.768 5,5 5,7 50-55 45 1.469 1.514 44 252 296 89 1.721 1.810 5,7 5,5 55 - 60 18 774 792 27 267 294 45 1.041 1.086 3,4 3,4 60-65 4 630 634 16 233 249 20 863 883 2,8 2,6 65-70 2 362 364 9 203 212 11 565 576 1,8 1,9 70-75 1 243 244 5 268 273 6 511 517 1,6 1,5 75-80 2 190 192 7 188 195 9 378 387 1,2 1,1 Hoger dan 80 2 800 802 5 591 596 7 1.391 1.398 4,4 4,2 Totaal 15.621 11.232 26.853 1.440 3.618 5.058 17.061 14.850 31.911 100,0 100,0 voor deeltijders is in dit overzicht uitgegaan van het bruto jaarsalaris dat zou worden verdiend bij een volledige dagtaak.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1988 | | pagina 11