Het derde Nederlands kampioenschap volleybal voor Rabobanken heeft twee nieuwe titelhouders opgeleverd. Bij de heren nam Nieuwerkerk a/d IJssel de wisselbeker over van De Kempen. Het beste damesteam kwam wederom uit het noorden des Lands. Sneek/Joure 1 .onttroonde het afwezige Noord-West .Groningen. De strijd tussen de 32 heren- en 24 damesploegen werd zaterdag 4 mei in de Barneveldse Veluwehal afge- - werkt onder haast tropische omstandig- heden. De extra 'verhitte' strijd ging ech- -ter niet ten koste van de goede sfeer en -de sportiviteit. De twee Eddy's De organiserende Rabobank Barneveld kreeg van diverse kanten een pluim voor het vlotte verloop van de volley baldag. De twee organisato ren, Eddy Looijen en Eddy Meijerink, konden derhalve met tevredenheid terugzien op de derde titelstrijd in Bar neveld. Looijen: 'Het is weer prima verlopen. We heben van iedereen complimenten gehad. De wedstrijden zijn exact volgens het tijdsche ma afgewerkt'. Zijn collega Meijerink beaamde dat: 'We hadden de Veluwehal tot ze ven uur 's avonds gehuurd. Net als in voorgaande jaren konden de sleutels klokslag zeven uur ingeleverd wor- Het succes van dit evene ment heeft er toe geleid dat het volleybaltoernooi nu al verzekerd is van een ver volg. De organisatie meldde dat in 1987 zaterdag 2 mei als datum geprikt is. De Ve luwehal zal dan wederom het strijdtoernooi vormen. Interpolis heeft voor vol gend jaar haar medewerking weer toegezegd. Wat dit jaar betreft konden de twee Eddy's wederom melding maken van een stijging in het spelniveau. Looijen daarover: 'De sterk te van de teams neemt toe, dat merken we ieder jaar weer. Het is echter niet ten koste van de sportiviteit ge gaan. Natuurlijk was er wel eens een kleine uitzonde ring, maar dat kan aan de warmte toegeschreven wor den'. Heet was het inder daad. Buiten ging het kwik de twintig graden ruim te boven, wat met zich mee bracht dat er binnen menig zweetdruppeltje vloeide. De 32 herenteams waren volgens het vertrouwde re cept ingedeeld in acht pou les van vier. De poulewin naars plaatsten zich auto matisch voor de volgende ronde. Dat waren de teams van Goor, Weert, Gemert, Nieuwerkerk a/d IJssel, De Kempen, Edam/Volendam, Venray 2 en Maastricht. De nummers twee in elke poule speelden een extra wed strijd. Van deze acht moch ten de vier besten zich eveneens voor de volgende ronde melden. Heerde, Ra bobank Nederland Eindho ven, Uden en Apeldoorn plaatsten zich zodoende nog bij de laatste twaalf ploegen. De strijd werd voortgezet in vier poules van drie. Spannende finales De poulewinnaars De Kem pen, Weert, Venray 2 en Nieuwerkerk a/d IJssel plaatsten zich voor de kruis finales. Weert bereikte de fi nale ten koste van titelver dediger De Kempen. Weert won de eerste periode met 9-6, De Kempen pakte de tweede 'set' met 9-8. Weert stoomde dus op een beter gemiddelde door. In de andere kruisfinale maak te Nieuwerkerk a/d IJssel korte metten met Venray 2. Via 11-3 en 8-3 mocht Nieu werkerk zich de tweede fi nalist noemen. De strijd om het brons ging over twee echte sets. Twee voudig kampioen De Kem pen boekte een duidelijke overwinning op Venray 2. Het werd 15-10 en 15-7, waardoor De Kempen het brons kreeg en Venray 2 net naast het erepodium kwam te staan. De finale tussen Nieuwer kerk a/d IJssel en Weert gaf een aanzienlijk spannender spelbeeld te zien. Scheids rechter Eddy Meijerink zag zich voor een moeilijk te lei den 'pot' geplaatst. Met na me Weert toonde zich erg fel. Nieuwerkerk liet zich echter niet van de wijs bren gen en trok de titel met 15-12 en 15-10 naar zich toe. De westerlingen hielden daarmee het hoofd uitste kend boven water tussen al Hat 7i liHaliik na\A/plH VA/ant ?EEK J0Uft£

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 8