Wie durft de Promotion-Truck aan? In 1982 werd besloten een rijdend leslo kaal aan te schaffen ter ondersteuning van de Gebruikers Opleiding Automatise ring. IMa drie drukke opleidingsjaren komt -de trekker met oplegger binnenkort voor andere doeleinden beschikbaar. Vandaar dat hij werd omgedoopt tot 'Rabobank Promotion-Truck'. Is het een blikvanger of niet? Dit is de Rabobank Promo tion-Truck; een mobiele pre sentatieruimte, die in de breedte uitgeschoven kan worden. De totale opper vlakte die dan beschikbaar komt meet maar liefst 45 vierkante meter. De aanwezigheid van ver warming én airconditioning maken dat hij zowel in de zomer als in de winter ge bruikt kan worden. Doordat hij daarnaast ook nog eens in het bezit is van een noodstroomaggreraat kan hij werkelijk overal gebruikt worden. Vanwege de ge stuurde achteras is de manoeuvreerbaarheid bij zonder groot. Tussen de opleidingspro gramma's door is de Pro motion-Truck zo nu en dan al voor PR-doeleinden ingezet. Dat is uitstekend bevallen, zodat de truck nu de rest van zijn carrière dienst mag rlnon /n\r\r o11o Honl/horo \/r\r men van publiciteit. We denken daarbij aan functies als: - jurywagen bij allerlei wedstrijden; - ruimte voor locale of regi onale produktpresenta- ties of publiciteitsacties; - mobiel bankkantoor of leslokaal; en vult u zelf maar in. (Bijna) alles is mogelijk. Op uw verzoek en naar uw idee kunnen veranderingen wor den aangebracht in bijvoor beeld de belettering. U wilt de naam van uw eigen bank erop? Dat kan! U wilt een bepaalde inrichting? Dat kan! Kosten hiervan worden apart berekend. De overige kosten zijn: f 600,- per dag voor de complete truck, ongeacht waar in het land hij wordt in gezet. Daarnaast wordt f 50,- per uur berekend voor de diensten van de chauffeur/technicus. Deze speciaal voor dit doel opge leide medewerker verzorgt de huishoudelijke zaken, be- teiten en kan ook bij promo tionele activiteiten worden ingeschakeld. Wilt u referenties? De Rabobanken Moergestel, Losser en Heusden hebben al ervaring met de Promo tion-Truck en bemanning. Als u ideeën heeft of con crete plannen, waarbij de Promotion-Truck een rol zou kunnen spelen, bel dan eens met Noëlle van Megen van Transport (040) 34 39 08. De Rabobank Promotion-Truck Totale lengte 15,5 meter Breedte (uitgeschoven) 4 meter Hoogte 3,95 meter Beschikbare vloeropp. 45 m2 Zelfstandig beginnen begint bij de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 7