J Nieuwe dienst van de Rabobank? frw- LM Heb (?£n futuvJt hcmc/tihnm (Da^tóv BANCO REALs.a. ZP <3 ÏT D hl o-rjL^ Sfoox. f£^vl <y h L ffxz tn 13^.^. TnhctanC? vk v HlC) cpió U/,1 Sar^C^VoJ^ skm hêjiuC) Q.u Het stadhuis van Purmerend gaat direct na de bouwvak vakantie dicht. Het wordt helemaal verbouwd, vermoedelijk zal dat wel een maand of negen gaan duren. Toch willen er in die periode in Purmerend heel wat mensen trouwen. Goe de raad was duur. wacht eens even. goede raad. geld en goede raad! De Rabobank Purmerend bood - zo lazen we in een kran teknipsel dat ons door de heer Visser van de Rabobank De Purmer werd toegezonden - de oplossing. Soms kan dat extra-regeltje wat vreemd overkomen. Zoals bijvoorbeeld op dit dagafschrift van iemand die een aanzienlijke debet-post aldus becommentarieerd kreeg! 'Ais het druk is kan het voorkomen dat je in plaats van het gebruikelijke bestelformulier zo'n briefje in de bus krijgt', aldus collega René uit Ammerstoi. In 1983 betrok de bank Purmerend e.O. haar nieuwe hoofd kantoor, het voormalige Burgerweeshuis. Een schitterend pand dat, na het vertrek van de laatste bewoners in oktober 1978, leegstond en steeds verder achteruit ging. In 1979 ontstonden er contacten met de makelaar. Na veel onder handelen en vergaderen werd in april 1981 besloten dat de Rabobank het Burgerweeshuis zou restaureren en daarach ter een nieuw pand aan mocht bouwen. Een van de mooiste plekjes van het nu geheel opgeknapte pand is wel de Regentenkamer. Deze bevat een schitteren de schoorsteen en een rondlopend geschilderd behang met een streekpanorama van West-Friesland uit ongeveer .1780. Deze prachtige Regentenkamer leent de bank de komende negen maanden aan de gemeente om als trouwzaal dienst te doen. JMF INCORPOHATFD IN BHA7H WITH LIMITED LIABILITV PRIVATE CONFIDENTIAL Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boevenleenbank B.A. Veenendaal Ne ther lands Weliswaar persoonlijk en vertrouwelijk, maar 't wordt toch eventjes gezegd, nietwaar. 6 ia V r ij d Aff En in Vlijmen hebben ze er kennelijk de wind onder, zelfs bij de jongste cliënten! New York, Hongkong, Djakarta, I Singapore. Werken bij de Accountants dienst is de laatste tijd ook vee! aantrekkelijker geworden

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 11