Het oudje doet het nog best Postbus 103 3000 AC Rotterdam Rabobank Nederland, Kwekstraat 26, 2651 CE Berkel en Rodenrijs. afdeling Hoofdadministratie ons kenmerk bijlagen telefoon (010) 36 10 5* Wordt er bij ons soms teveel gepraat, vragen de collega's in de Kerkstraat van Berkel en Rodenrijs 60602 60-3/1 MEVROUW RABO RIJSSEN HUTTENWAL 31 7462 AB RUSSEN Wel een tikkeltje overdreven, achten onze - overigens in overgrote meerderheid vrouwelijke - collega's in Rijssen de bovenstaande adressering antwoord of b««4linQ nelden: Onderwerp BVStudio voor Sexuele Kommunikatie S.V.K. Mijne Heren Naar aanleiding van uw brief d.d. 19 maart 19816 -^derwerp, schreven wij heden conform bijgaar En waarover men in Utrecht zat te dromen toen de aanhef van bovenstaande brief werd geschreven, vragen ze zich in Rotterdam-Zuid af, want het ging toch echt om Visuele Kommunikaatsie, weet je wel. Nu we het daar toch over hebben: Tijdens de middenkadercursus in De Bovenste Molen had collega Jo H. van de Rabobank Ospel wat moeite met de gevolgen van de avond ervoor. Daarom dus een saunaatje gepikt en in z'n blootje even voor de deur een luchtje geschept. De deur viel dicht en hij moest het hele gebouw rond om via de receptie weer naar binnen te kunnen. De dames van de receptie schijnen het te hebben overleefd. Jo trouwens ook maar hij boft wel dat onze fotograaf er niet bij was. sismateriaal voor dit sy steem bestond uit karton nen ponskaarten (ongeveer zoals de bekende geponsde acceptgirokaarten). Door deze kaarten - met hun openingen - te leiden door electrisch geladen borstel tjes, die met elkaar contact maakten wanneer een ponsgaatje daartussen kwam, konden de uitge- ponsde gegevens op velerlei wijze worden gecombi neerd, vastgelegd of ge rangschikt op enorme vellen papier.' Na het verschijnen van dit verhaal, kwam de redactie via via ter ore dat de Holle rith geen verleden tijd is, maar nog steeds functio neert. Aan de Utrechtse Croeselaan, op de afdeling Effecten, wordt dit 'stukje antiek' nog steeds gebruikt! Onze fotograaf ging erop af en vond de machine inder daad nog in vol bedrijf. Al leen aan de gedragen kle ding kan onderscheiden worden welke foto uit 1953 is en welke uit 1986! TMF In Raboband 1986/2 be schreef een oud-medewer ker van de bank het gebruik van mechanische 'hulpmid delen' binnen de Raiffeisen- organisatie. Na tel- en re kenmachines en apparaten om de rente te berekenen deden de boekhoudmachi nes hun intrede. Klap op de vuurpijl vormde echter de in 1953 aangeschafte Holle rith. In Raboband 1986/2 stond daarover te lezen: 'Het ba- Waarom vind jij Rabo anders? i 't Is de enige die je een KIK geeft.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 9