Voorj aarsv iswedstr ij d kmmm Winnaar bekijkt de praktijk Ruim 500 medewerkers van onze organisatie speelden via hun huiscomputer mee in de eerste ronde van het Het Nationale Beursspel, dat in oktober 1985 startte. Maandelijks lieten velen de redactie weten hoe het hen in de afzonderlijke rondes verging. In de 'Rabobank- toptien' hielden wij u daar van op de hoogte. In het vo rige nummer van ons blad zag u de eindstand: verras sende winnaar werd M. G. Coppens, medewerker van De Lage Landen. Hij eindig de landelijk op de 16e plaats. In gezelschap van G. van Santen van de afdeling Pro- duktontwikkeling Effecten bracht de winnaar op 11 onril oon ho7r\olr aan Ho Ff- -/-SS fectenbeurs en de Optie- beurs in Amsterdam. De heer F. P. R. Selle zorgde daar voor een interessante rondleiding. Vanaf de galerij kon een kijkje worden genomen in de Effectenbeurs. Na enige uitleg, die het rommelig lij kende doen en laten van de mensen (voornamelijk man nen, slechts een handjevol vrouwen) op 'de vloer' een beetje verduidelijkte, ont ving de heer Coppens zijn welverdiende prijs. In de eerste ronde behaalde hij slechts de 3500ste plaats, daarna ging het met spron gen vooruit en kwam hij via een 94ste plaats in de voor laatste ronde verrassend opzetten in de toptien. Hij ontving de waarde van een aandeel van elk van de vier echte fondsen, die in Het Nationale Beursspel waren opgenomen, in contanten. Vervolgens werd ook nog een bezoek gebracht aan de Optiebeurs. Voorzien van een speciale badge mocht hij daar zelfs de vloer betre den en kon hij een kijkje ne men bij de mensen die er voor onze organisatie aan het werk zijn. Onze colle ga's hebben daar wel een heel bijzondere functie. Wie het zo nu en dan te druk denkt te hebben in het werk, zou er eigenlijk eens een kijkje moeten gaan ne- mpn TMF De sportvissers onder het Rabobankpersoneel zijn uit hun winterslaap ontwaakt. Dat bleek op zaterdag 5 april toen ze bijeenkwamen voor hun traditionele voor jaarswedstrijd, die gehou den werd aan het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Gekozen was voor een koppelwedstrijd, waar bij de vangst van twee hen gelaars bij elkaar geteld wordt. Of het aan deze vorm van vissen lag of aan de naweeën van de winter weten we niet, maar de op komst was met 26 koppels ietwat aan de magere kant. Na drie uur vissen op die zonnige, doch koude zater dagmorgen, bleek de totale vangst precies 12,5 kilo te bedragen. Hiervan nam het winnende koppel, bestaan de uit de heren Brussel en Vissers van de Rabobank Heeze, 3550 gram voor hun rekening. Dat dit een ruime overwinning betekende mo ge blijken uit de vangst van het koppel De Jongh/Blaas van Rabobank Nederland, dat met 1750 gram op de tweede plaats eindigde, ge volgd door de heren Rook van de Rabobank Rotter dam en Sonnemans van Rabobank Nederland, die samen 1650 gram vis wisten te verschalken. Na afloop werden in het personeelsrestaurant van Rabobank Nederland in Utrecht de prijzen uitgereikt en werd er nog even gezellig nagepraat. Dat hierbij de voertaal 'visserslatijn' was zoals het gerucht wil, heb ben wij niet kunnen nagaan, daar de redactie deze taal niet machtig is. Wm

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 8