Schuttingtaai wordt vervolgd Gebakjes voor vermoeide benen totaal andere zal zijn dan we tot nu toe kennen. Het naarstig zoeken naar de bron waarmee een atoom zich voedt zou wel eens een oplos sing kunnen geven die zo simpel is, dat we ons gaan afvragen waarom daar niet eerder aan gedacht is. Mis schien betreuren we dan wel, om een heel andere reden dan nu, dat het afval van kerncentrales onbe reikbaar in zee ligt in plaats van in steenzoutkoepels, die toegankelijk blijven. De 'koopspierkracht' is zo belangrijk, dat het goed is allemaal mee te denken hoe we de winkel die dat verkoopt, in stand houden. T. A. Meijer-Schuiringa, Lauwerzijl Rendabel? Onlangs verscheen een rapport inza ke reishemiddeling bij onze organi satie. Hieruit is o.a. gebleken, dat op dit moment in feite alléén de verkoop van vakantievliegreizen een renda bele zaak is. Graag zou ik voor deze kwestie eens aandacht vragen in ons blad. Wanneer ik het wel heb is Raboband namelijk juist gericht op de mens achter de bankman. Dat verklaart mijn poging nu eens de mens te ont dekken die doelgroep is van onze verkoopactiviteiten. Ik veronderstel dat we de volgende ontwikkeling krijgen op reisgebied: Rabobank Nederland: Provisie kri tisch bekijken. Tour-operator: Vliegtuigplaats nóg goedkoper in handen krijgen. Luchtvaartmaatschappijen: 'Vliegen is goedkoper dan u denkt' maar ook: 'Hoe meer stoelen, hoe meer vreugd'. Plaatselijke Rabobankdirecteuren: Verkoop vliegreizen aanzwengelen. Baliepersoneel: Let wel, boek snel is ons advies. Doorgewinterde stewardess: 'Ik drink Sonnema Berenburg, want ik krijg blaren onder mijn voeten van het heen en weer vliegen.' Maar wat zijn de gevoelens van men sen, die op een 'Hollandse ochtend' voor het eerst de lucht in zullen gaan??? Miezerig-mistig bij de start/blije ver wachting in het hart/vertrek naar ver re horizon/achter de wolken schijnt de zon. Miezerig-mistig bij de start/verward angstig in het hart/achter de wolken géén verbond/liever beide benen op de grond. P. v. d. Veen, Rabobank Leeuwarden De schoolkinderen uit het Gelderse dorpje Putten hebben begin dit jaar grote schilderstukken gemaakt om de schutting rond de nieuwbouw van de plaatselijke Rabobank te ver fraaien. Zij schilderden niet ter meerdere eer en glorie van zichzelf en de Rabobank, maar ten behoeve van de stichting SOS kinderdorpen. Voor elk schilderij dat door een school aan de schutting werd ge hangen, schonk Rabobank Putten een bedrag aan de stichting, die in arme, veelal derde-wereldlanden dorpen opricht om kinderen te hel pen die geen ouders of door andere omstandigheden geen eigen huis meer hebben. De schuttingactie le verde zo ruim 3000 gulden op. De schilderstukken bleken van zo'n hoog gehalte te zijn dat het idee werd geopperd hiervan een serie van zes prentbriefkaarten te maken. Met financiële steun van Rabobank Nederland en Rabobank Putten is dit uiteindelijk gelukt. De prentbrief kaarten die in een oplage van 18 000 zijn gedrukt, worden door de stich ting SOS kinderdorpen landelijk verspreid. Met de actie hoopt men ruim 10 000 gulden te kunnen inza melen. 'Genoeg voor een half kinderdorp', aldus een woordvoerder van Rabo bank Putten, die zich enorm heeft in gezet om deze actie te kunnen ver wezenlijken. 'Als bank zijn wij er flink trots op te kunnen tonen dat on ze belangstelling niet alleen naar de pure commercie uitgaat.' Staaltjes over het bij Rabobanken gangbare dienstbetoon betreffen soms de wonderlijkste zaken. Wat te denken van de gemeentelijke par keerwachters uit Sneek? Dit drietal stapt wekelijks richting Rabobank om de totaaloogst aan kwartjes uit de parkeermeters toe te vertrouwen aan de aldaar geplaatste telappara- tuur. In afwachting van het resultaat der 'besparingen' nuttigen de he ren dan het gebruikelijke kopje kof fie. Over service gesproken. Dat men ook in Sneek goed bekend is met het spreekwoord over de ene dienst en de andere, bleek aan het begin van de spaarweek. Met dank voor de plezierige samenwerking lieten de parkeerwachters behalve een doos gebak ook een gedicht be zorgen. De samenstellers blijken uitstekend te begrijpen wat de be nen van de gemiddelde baliemede- werk(st)er tijdens een spaarweek te verduren krijgen. 'Wij wensen u veel kracht en moed; hopelijk doet dit u goed', aldus de slotregel van het wensdicht.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1981 | | pagina 8