Wim Beelen conservator van Tot onder het bed staan de dozen vol materiaal opgesteld, keurig gesorteerd op alfabet of gerangschikt naar soort. Wim Beelen produceert wederom zijn bescheiden lachje. 'De een doet aan sport, een ander zit al naar gelang de be hoefte in het verenigingsleven. Zo ben ik allerlei hobby's gaan beoefenen. Je ziet het een en ander doen. Dat steekt aan. Waar het ophoudt? Altijd werk in overvloed. Voortdu rend betrap ik mezelf erop dat ik tijd tekort kom De Ermelose collega zal de laatste zijn om zich te beklagen over verregende weekends of een vakantie vol plensbuien. Het deert hem niet in het minst, een afwijking die hij deelt met alle hartstochtelijke verzamelaars. Wat hem drijft? Wim Beelen: 'Het fanatisme om dingen zoveel mogelijk compleet te krijgen is de laatste tijd wat verflauwd. Vooral vroeger was er bij vlagen het verlangen je volledig op zo'n zaak te werpen, er altijd mee bezig te zijn.' Geld zwaaien Postzegels en munten als verzamel object hebben Wim Beelen nooit erg kunnen bekoren. Liever zocht hij het in stripalbums met Tom Poes als held, in afleveringen van het week blad Donald Duck, of boeken die hij las in z'n jeugd: Karl May, Pietje Bel en Dik Trom. Wim Beelen (jaargang 1942): 'Postzegels verzamelen is geen kunst voor wie zwaait met geld. Zo bouw je een-twee-drie een prachtige verzameling op die nog kostbaar is bovendien. Ergens jaren over doen is eigenlijk veel leuker, spannender ook. Wat je dan nog mist is wel bijzonder schaars en doorgaans ook pittig in prijs.' Bij zoveel nadruk op eigenschappen als geduld en uithoudingsvermo gen, is de vraag of het woord verza melwoede hier niet wat misplaatst is. Wim Beelen, bedachtzaam als al tijd, heeft er geen bezwaar tegen. Ter illustratie wil hij wel een en an der vertellen over een verzamelter- rein dat allengs veruit de meeste plaatsruimte op ging eisen: het be treft een collectie van omstreeks veertigduizend kaarten, in velerlei variaties. Ansichtkaarten vormen de belangrijkste moot, maar daarnaast zijn er bijvoorbeeld nog de catego rie wenskaarten en de zogenaamde fantasiekaarten. Teveel om op te noemen. Sommige verzamelaars blijken gespecialiseerd te zijn in be paalde thema's. Hun voorliefde blijft strikt beperkt tot kaarten waarop af beeldingen staan van oude molens, of kerken, stations, stoom- of paar- detrams. Weer andere verzame laars concentreren zich uitsluitend op afbeeldingen van hondekarren „imus ooeua®® «Mtte xetjen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1981 | | pagina 4