De officiële hamerslagen voor de grote fusie vielen pas in juni 1972 op de algemene vergaderingen van 'Utrecht' en 'Eindhoven', maar de vaste verkering was al meer dan een jaar daarvoor zo nauw, dat we nu eind 1981 mooi afgerond kunnen terugzien op praktisch tien volle Rabobank-jaren. Collega's met meer dan tien dienstjaren zullen weten, dat die fusieoperatie wel wat geweest is! Achteraf gezien is al les wonderlijk goed gelukt. Ik denk, dat er zelden op zo'n grote schaal een samengaan is geweest, dat zo goed heeft uitgepakt. De plaatselijke fusies zijn daarop in groten getale vroeger of later gevolgd. Vlotte geboorten en ook geboorten na lan ge barensweeën, die misschien een tijdje in de herinnering zijn blijven hangen. Maar, en spreek ik op grond van mijn eigen ervaring, ik geloof te mogen zeggen dat we zowel landelijk als lokaal verrassend vlug allemaal Rabomensen geworden zijn. Van de mentale afstand, die je in het begin toch soms terdege tussen de 'vrijende' of 'jong gehuwde' partners kon merken is allang niets meer te bespeuren. Ik vind dat één van de mooiste resultaten om na tien jaar op terug te zien. Niemand kan zich op dat resultaat individueel beroemen. Het is echt een gezamenlijke verworvenheid, die vaak zon der dat we het ons nog bewust waren, naar voren kwam toen we met die nieuwe Rabobank bezig gingen. Men weet hoe dat laatste lukte. Toegegeven, we hadden nog net de tijd mee, maar dat weloverwogen samengaan van 'Eindho ven' en 'Utrecht' heeft mijns inziens een inspirerende in vloed gehad, die veel groter is geweest dan men zou ver moeden. Akkoord, dat is nu al verleden tijd. Toch geeft zo'n terug blikje ook even inspiratie voor de komende jaren. De hoofdstukken die nu aan de beurt komen zullen naar alge mene verwachting heel anders zijn dan die van de laatste tien jaar. Economisch en financieel lijkt het geen opwek kende lectuur te worden, al blijven we hopen dat het mee valt. Een bankman en -vrouw merkt het veranderde kli maat zelf aan eigen inkomsten en uitgaven, maar zijn en haar beroep brengt mee dat het ook in het dagelijkse bank- werk te merken is. Dan krijg je er oog voor, dat we na rond tien jaar voor een nieuwe, heel andere uitdaging staan. Problemen zijn er altijd geweest, maar ze zijn momenteel voor ons duidelijk in een bepaalde richting verschoven. De 'armslag' van vele particulieren en bedrijven onder onze cliënten en leden wordt kennelijk allengs minder. Een fijn instrument als een bank is, registreert dat onmiddellijk. Het zijn omstandigheden die in vele opzichten énders zijn, dan we decennia lang gewend waren. Mede dank zij de fusie staat de Rabobankorganisatie er thans gezond en solide voor. Dat moeten we zo houden. En tegelijk moeten we er inspiratie uit putten, dat wij als coö peratieve banken ook in de komende jaren onze taak goed moeten vervullen: bancaire diensten voor leden en cliën ten, goed en zakelijk verantwoord, maar altijd met de voile maat gemeten. Mede namens de Redactieraad aan ieder de beste wensen voor 1982. JRH tweemaandelijks orgaan voor het personeel van de Rabobanken jaargang 7 nummer 7 december 1981 Redactieraad: mr. Jan R. Haverkamp, voorzitter (Rabobank Nederland)* mr. Gerard Meijs, plv. voorzitter (Rabobank Nederland) Tryntsje de Boer (Sneek) Wil Botting (Vlissingen) Yvonne Verdonk (Hengelo-O.) Sievert Hekman (Baflo) Joop Keuning (Renkum) Henny Krist (Dalen-Coevorden) Jos. Paulussen (Merkelbeek) Huibert Zuur (Gouda)* leden hoofdredactie Redactie: Wim G. M. Aerts drs. Cok de Zwart Bureauredactie Karei de Mol Redactieadres: Postbus 8098 3503 SE Utrecht telefoon (030) 362396 of 36 28 94 Abonnementen administratie: telefoon (030) 36 26 91 Druk en vormgeving: Studio Hoonte-Holland Correspondenten: Jo Boesewinkel (Someren) Frans Broos (Helmond) Johan Hegeman (Hellendoorn-Nijverdal) Frans van Hoof (Valkenswaard) Theo ter Horst (Bodegraven) Arie den Hoed (Lopik) Rene Kuzee (Bergambacht) Ruud van Nistelrode (Veldhoven) Fred Tuurenhout (Schipluiden) Huub Vanhommerig (Kerkrade) Bert Westra (Voorschoten) Henk de Wolff (Amstelveen) Een uitgave van Rabobank Nederland raboband

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1981 | | pagina 3