1 rv (er bes+aateen hardnekkig Vooroordeel dat bank- 5 mensen zo saai zh|n. dlsof wi^ bankmensen nooit eens opwindende dineer* meemgken n, dat ze nooit eens uit" de plooi komen, dat ze lauw zijn, nergens Voor warm lopen en dat 2e vooral gesteld zi-jn op zekerheiden fu St l^at ik dit soort Sprookjes- voor-onder- de -kerstboom nu eens voorgoed de wereld u\t h<olrx=>n I en dan heb ik het /en de opwindende niel" over berovingen dingen die in d^ en bankovervallen - privdsfeer beleven, dat komt betrekkelijk daar» niemand wata^h weinigvoor,,,, ^-^7 Kd- 'rïvaar op feestjes doen wij net zo dek vals ieder ander,,, en onze bobby's z»jn niet minder bruisend dan die van Qndere beroepsgroepen u maar in de werk situatie hebben wij inderdaad de niet zo uitbundige eigen schappen van een •^olifant 'en onze vrijetijdsbe steding is nief-passie ver dan die van d^ doorsnee Nederlander ■Solide, standvastig degelijk, betrouwbaar; ^rijS,voorziohti^ en een -formidabel ^eheu^en. /wantze^nou 2elf: zou u uwgoeie. dèld foeverfrouwen aan een ZMovAuurl'^ke los bol die waa^halzende toeren» uithaalt Rabofantje ii i i ii i<\ f\ t~\ i i 0/oi/\ rv\j d ✓v J ^jrs^i vv^ f^nt^meyïbein wmWjTm

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1981 | | pagina 24