[ijk infocentrum gehandicapten Statistieken liegen niet. De Nederlandse bevolking telt 1,4 miljoen gehandicapten. Ruw weg gezegd, op elke tien landgenoten moet één er leven met een handicap. Het valt niet zo op en ze worden er evenmin op geselecteerd: maar dagelijks opnieuw ook beginnen mensen hun carrière als ouders in de keiharde wetenschap dat hun baby een af wijking heeft. Een geestelijk en/of lichamelijk tekort waarmee niemand echt rekening heeft gehouden. Tot voor kort moesten de betrokkenen maar zien zich te redden. Goede wil was er mees tentijds wel, hulpvaardige instanties eveneens. Wat ontbrak was vaak deskundige hulp op het juiste moment, snel toegankelijke informatiebronnen, vlotte verwijsmogelijkheden en een goede coördinatie van een en ander. Sinds deze maand echter bundelt in Utrecht een landelijk centrum op grote schaal zoveel mogelijk de be schikbare informatie. Belangheb benden kunnen er persoonlijk te recht op het adres Zakkendragers hof 34-44, maar ook per telefoon (030-31 64 16) of schriftelijk via Post bus 70. Het centrum zal in de komende jaren een sleutelfunctie krijgen met be trekking tot het verschaffen van in lichtingen op het vlak van hulp of be geleiding aan ouders een hun ge handicapt kind. Prinses Juliana nam op 17 december jl. de officiële ope ning voor haar rekening. In de historische stadskern van de Stichtse hoofdstad beschikt het cen trum over een eigentijds onderko men. In de toekomst zal van hieruit ook een groeiend aantal regionale steunpunten via beeldschermen worden aangesloten op het Utrecht se informatie- en documentatie centrum. De centrale ligging van Utrecht, de aanwezigheid van de be langrijkste organisaties van en voor gehandicapten en de goede bereik baarheid via openbaar vervoer, hebben mede de definitieve keuze van Utrecht als vestigingsplaats be- 'Als ouders st<

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1981 | | pagina 20