Een verzameling leuke tips voor de komende maand TONEEL FILM BALLET MUZIEK CABARET EXPOSITIES Niet meer van de2e tijd. Schitterend. Te oud. Een prachtig taalgebruik. Te plechtig. Onze enige echte theatertraditie. De meningen over 'De Gijsbreght' van Joost van den Vondel lopen al vele jaren uiteen. Toch wordt het stuk ook dit jaar weer opgevoerd. En wel op 1 2 en 3 januari in de Stads schouwburg van Amster dam. Carel Briels regis seert dit verzendrama over de ondergang van de hoofdstad van ons land. Hoofdrollen Johan Schmitz (als Gijsbreght) en Sigrid Koetse als zijn vrouw Badeloch. Verder o.a. Guus Hermus, Henk van Ulsen, Max Croiset en Carol van Herwijnen. Pleuni Touw heeft samen met echtgenoot Hugo Metsers een eigen bv. Dit seizoen spelen ze hun eerste eigen produktie. 'Rose', een feministisch getint blijspel over een onderwijzeres, die het zowel in haar werk als haar privé-leven moeilijk heeft. Er valt veel te la chen, maar ook worden er rake dingen gezegd over wat veel mensen te genwoordig bezighoudt. De hele maand januari in het Nieuwe de la Mar- theater in Amsterdam. Van donderdag t/m za terdag. Robert Long en Leen Jon- gewaard werkten voor het eerst samen in de mu sical 'Swingpop' van Seth Gaaikema. Op 18, 19 en 20 januari beleeft hun nieuwste programma 'Tot zover... heeft de Heere ons geholpen' de landelijke première in het Cultureel Centrum in Amstelveen. Nieuwe liedjes, teksten en sket ches. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Guus Vleugel maakte fu rore als voornaamste tekstschrijver van het Lu- relei-cabaret, waar Jas- perina de Jong haar faam vestigde. Nu is hij de leider van een splin ternieuwe cabaretgroep. Op 8 januari gaat in de theaterzaal van het Gar denhotel in Amsterdam het programma 'Verwen de Krengen' in première. 'Feest op Bali' is een wer velende tentoonstelling in het Rijksmuseum voor Volkenkunde 'Justinus van Nassau' in Breda. Een kijkje in een onalledaag se wereld. De talrijke re ligieuze feesten die da gelijks op het eiland Bali plaatsvinden, dienen als brug tussen mensen en goden. Goden en voor ouders houden het lot in handen van de mensen op Bali. Dia-klankbeeld en video aanwezig. Open van maandag t/m zater dag 10-17 uur. Zon-en feestdagen 13-17 uur. Tot en met zondag 18 april 1982. uur. Op maandag geslo ten. Dordrecht heeft een drie tal musea waar u eens langs kunt gaan. In het Dordrechts Museum vindt u onder meer een prachtige verzameling Dordtse meesters uit de 17e eeuw. O.a. vader en zoons Cuyp, Maes, Van Goyen, Van Hoogstraten. (Door de week van 10-17, zondags van 13-17 uur.) Het Museum Mr. Simon van Gijn, gevestigd in een volledig ingericht uit 1729 daterend patriciërs huis, heeft een aantal prachtig bewaard geble ven stijlkamers, Brussel se tapijten en een verza meling scheepsmodel len, historische kos tuums, aardewerk, por selein, zilver, gegraveer de glazen, speelgoed. Er zijn poppenhuizen en er is een ouderwetse keu ken. Dia's en films com pleteren het geheel. Kin deropvang op woens dagmiddag. Open van 10-17, zon-en feestdagen 13-17. Ten slotte voor de lief hebbers het Lips Sloten- museum. Een verzame ling sloten en sleutels door de eeuwen heen. Er zijn twee splinternieu we keiharde misdaad films op komst. In 'Gangster Wars' wordt het levensverhaal verteld van de legendarische Charles 'Lucky' Luciano. landse Zee. Verder met Bob Hoskins en Helen Mirren. 'Het is mij ernst de men sen aan het lachen te ma ken,' zegt acteur Walter Matthau, één van Ameri- ka's allergrootste komie ken. In 'Little Miss Mar ker' speelt hij een book maker bij de paardenra ces, die plotseling wordt opgescheept met een zes jaar oud meisje. Het is een romantische lach film, waaraan verder o.a. wordt meegedaan door Julie Andrews, Tony Cur- tis en Lee Grant. Nederland neemt op bal- letgebied een voorhoe depositie in. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat topdanser Rudolf Nu- rejev graag naar ons land komt. De voorstellingen van het Nationaal Ballet zijn dan ook stuk voor stuk spektakels. Op 26 ja nuari is er in het Circus theater in Scheveningen de landelijke première van 'Grofie Fuge', een nieuw ballet van Hans van Manen. Op de 31ste in de Amsterdamse Stadsschouwburg 'De Schone Slaapster', het fraaie romantische sprookjesballet. Verder kan men het Nationaal Ballet in januari met een wisselend programma verwachten in Rotterdam (14), Arnhem (16), En schede (18), Tilburg (20) en Apeldoorn (27). Zwolle. Stadsschouw burg Odeon. Zondag morgen 10 januari Kof fieconcert door de kla rinettist Jan Gruithuyzen. 15 januari Dutch Swing College Band. 19 januari Overijssels Philharmo- nisch Orkest o.l.v. Kees Bakels met een geva rieerd programma. (Mendelssohn, Paganini en Ravel). Apeldoorn. Schouw burg Orpheus. 2 januari: Nieuwjaarsfestijn met de New Orleans Syncopa- tors. Bal na. 16 januari: Groot zigeunerfeest voor iedereen door Pajtas Achalay. Een avond weg dromen bij romantische poestaklanken. 20 janua ri, Muziekzaal: Gaudea- muskwartet met een Bar- tokprogramma. s u nu eens In Roden (Drenthe) vindt men het Museum Kinder wereld. Een unieke ver zameling antiek speel goed, leermiddelen en een miniatuurspoorbaan zijn het bezoeken zeker waard. Geopend van 10- 12 en 14-17 uur op week dagen, zondag van 14-17 Een nieuwe ster in de hoofdrol: Michael Nouri. Een oud gezicht, Eddie Constantine. Maar nog steeds van de partij. Dit keer in 'The Long Good Friday', een Engelse thriller over diefstal, moord en verraad, dat ons onder meer van Lon den verplaatst naar een duur iacht in de Middel-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1981 | | pagina 12