Toernooi voor 329 goed meter vis mÊl Hier zaten de routiniers aan de oe vers; gezamenlijk wisten zij 13 765 cm vis te vangen, hetgeen neerkomt op gemiddeld 79 V2 cm per persoon. Voor deze 13 765 cm moesten 1521 vissen worden verschalkt, waarvan er 1027 de vereiste maat van 15 cm niet haalden. Onbetwist winnaar van de finale werd de ploeg van Rabobank Hee- ze/Eersel met 1783 cm. Zij liet de Visclub van Rabobank Nederland Utrecht ver achter zich. Met 1325 cm vis legde deze club beslag op de tweede plaats. Zaltbommel werd derde met 1013 cm. Sliedrecht be zette de vierde plaats door 788 cm vis te vangen. Individueel winnaar van deze finale werd de heer A. Vos van Rabobank Zaltbommel. Hij sloeg maar liefst 79 vissen met een totale lengte van 717 cm aan de haak. De heer Vos zette hiermee twee tradities voort: ook de negende editie van het Nationaal Hengeltoernooi Rabobanken lever de weer een nieuwe individuele win naar op en voor de tweede maal in successie was het geen personeels lid maar een bestuurslid, die de eerste prijs in de wacht sleepte. land Rabobank Nederland-Boeren bond Leuven vervist. Voor de vijfde keer vond dit festijn plaats, waarbij de 25 best gekwalificeerden van de finale hun krachten maten met hun collegae uit België. Het neusje van de zalm trad aan. De 25 vissers waren op de toernooifina- le al goed geweest voor het van gen van 942 vissen met een lengte van 8553 cm, dat wil zeggen meer dan de helft van het totaal. Onder barre weersomstandigheden werd de strijd gestreden, waarbij de Ne derlanders de zuiderburen uitein delijk aan de zegekar bonden. Winnaar werd de heer A. Steijns uit Hoensbroek met 235 cm vis, de heer A. van der Hoed van Rabobank Lo- pik werd met 156 cm goed bevon den voor een tweede plaats, zijn Bel gische collega de heer E. Simons met 149 cm vis maar ternauwernood achter zich latend. De totaal gevangen lengte was 2638 cm ofte wel bijna 53 cm per deelne mer. Volgens deskundigen een ma ger resultaat, daar de Lek bij de stuw van Hagestein, waar de vissers de strijd aanbonden als zeer goed viswater bekend staat. Het record van de eerste interland, toen de win naar bijna 1100 cm vis ving en er een gemiddelde vangst van 500 cm werd behaald, is ook dit keer niet gebroken. Volgend jaar wordt het Nationaal Hengeltoernooi Rabobanken voor de tiende keer georganiseerd. Een goede reden voor de organisatoren om er een bijzonder evenement van te maken. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang en de plannen die worden gesmeed, zullen zo snel mogelijk worden ontvouwd. De or ganisatoren hopen dat deze plannen zo aanslaan dat zij volgend jaar de magische grens van 1000 deelne mers kunnen passeren. De heer mr. J. M. Vullings, directeur van de Lage Landen overhandigde hem de door deze Rabo-dochter aangeboden hoofdprijs: een weekje vakantie in een bungalow van Sport- huis Centrum. Het kersverse hoofddirectielid drs. H. H. F. Wijffels overhandigde de overige prijzen. De vangst van 568 cm vis was voor de heer H. van Meijel van het regiokantoor Eindho ven goed genoeg voor de tweede plaats, terwijl de heer J. van den An ker van Rabobank Zevenhuizen met 488 cm aanspraak kon maken op de derde prijs. En alsof dit allemaal nog niet ge noeg was, werd ook nog de inter- x«a x^è X% X% X X..A

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1981 | | pagina 11