0 2üd CB l93tstr zei m'n dok ter teden me: ie neemt een loop ie Smetje gezondheid,. je beweeg te weinig dik zit er S v. mooi mee^M/ jV'k zit teveel... 'fc zit weer niet mee vandaad. ja,dat zïtzo. in defile naar nkr> werk... ,op de bank, 7^ zit er weer op A/oor vandaa in defile naar Kuis. voortaan loop ik om van hu «S P2\arde bank en terugi,. dat iS we/ 2x drie kwartier maar met de auto was ik net Zoveel t'Ud kwiit,- en ik heb nu aparte trim uuctjëS meèr nodid".,.. er* ik liep het gisteren al binnenst half aur! inde t^op van Jt jaar 2al datno<^ wel korterwordem^ die zit: ,,.\joor de tv... Yifc zit me tooh \*niet lekker als ik u mag advisefer* dok doen \e voelt je, veel lekkerder, fitter, jonger, aktiever.... met het probleem van te weinig bewegen per slot var. rekenind zit ik hier v Voor geld er* <£oede, raad, Raèofant as -S v_

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 32