X weinige overgebleven dames van adel het dorp voorgoed haar voorname rug toegekeerd. En meen maar niet dat het met hartverscheurende taferelen ge paard ging of dat er ergens iets wegge slikt móest worden. Geen hete tranen van ontroering. Opnieuw verroerde Renswoude geen vin. Het liet de bewo ners ogenschijnlijk volkomen koud. Ter wijl je het tegendeel verwachten zou. Verhalen over slapeloze nachten bij het mannelijk deel van de bevolking zouden normaal zijn geweest. Het tekent de si tuatie. Overal elders haast zouden de he ren der schepping zich hebben verdron gen om ook maar een laatste glimp van dat perfecte lichaam te kunnen opvan gen. Zij zouden zich vergaapt hebben aan de sierlijkheid van haar bewegingen, de fiere gang, de ranke voetjes, het su perieure benenwerk, de diepbruine glan zende huid of haar stralende ogen. Niets van dat alles, zoals gezegd in Renswou de. Het dorp keek niet op of om, bepaal de zich tot de orde van de dag. Gerard Gommans strijkt nog maar eens strelend langs de stugge paardestaart. De liefko zende hand wordt met een tedere blik achterom gehonoreerd. Dan haalt de at letisch gebouwde Limburger gelaten de schouders op. Kan hij het helpen dat zijn favoriete in eigen omgeving niet de er kenning en waardering ondervindt waar ze recht op heeft? Zo reisde hij op een ochtend stilletjes met zijn oogappel en beschermelinge af richting Midden- Beemster waar kort tevoren voor haar een nieuw onderkomen in gereedheid kwam. Geen kasteel weliswaar, maar dat was zij ook in Renswoude niet ge wend. De adellijke dame uit het voor gaande behoort namelijk tot het kleine groepje renpaarden dat momenteel de toon aangeeft bij tal van draverijen. Haar naam? Speedy Volita. Verscholen tussen het groen aan de zuidrand van Renswoude, bevond zich tot begin deze maand in een vitaal pand het onderkomen van Speedy Volita. Sa men met een groepje minder bekende soortgenoten hield de supersnelle Ame rikaanse draver er de afgelopen twee jaar verblijf nabij het einde van een smal klinkerweggetje met kwikstaarten, die zenuwachtig wegschokkend door de lucht de komst van elke vreemdeling melden. Kort voor hij met de complete stal het nieuwe trainingscentrum in Mid den Beemster zou gaan betrekken vertel de pikeur Gerard Gommans wat over zijn bijzondere werk. In zijn toenmalige woonplaats Baarlo was Gerard als schooljongen al niet weg te slaan bij de sportpaarden. Later ver trok hij naar Otterloo om er in de leer te gaan bij de befaamde pikeur Jan Wage naar, vorig jaar Europees kampioen. Twintig koersoverwinningen en het be reiken van de 21-jarige leeftijd verschaf ten hem het recht zich pikeur te noe men. Twee jaar geleden, als 26-jarige, kreeg hij zijn grote kans: de Oostzaanse machinefabrikant Meyn maakte de Baarlonaar verantwoordelijk voor de training van zijn renpaardenstal, met Speedy Volita als absolute topper. Gerard Gommans: 'Mensen verkijken zich op dit werk. Om 7 uur 's morgens al begint het voeren. Je bent zo zeven da gen per week in de weer, en heel wat langer doorgaans nog dan de man in de fabriek. Maar wat doet het ertoe? Ik heb van een hobby mijn beroep kunnen ma ken. Een ander vaart alleen 's zondags met een bootje, of kruipt dan op een paard. Je begint ook in dit vak met de vuile klussen, heus. Boxen mesten. Poet sen. En dan mag je voor het eerst ook eens een paardje uitrijden of zoals wij zeggen: kwikkelen. Van enorm belang die conditietraining. Zowat tot het mid daguur train je met ieder paard afzon derlijk. Daarna verzorg je de benen, je houdt wondjes bij, masseert of er moe ten bandages gelegd worden. Alles om de doorstroming van het bloed te bevor deren.' Orde en netheid'overheersen tijdens een vluchtige inspectie van de stal. Geen sprietje stro ontsiert het looppad. Een paar assistenten behandelen net met massage-olie de achterbenen van zo'n edele viervoeter. Rijpaarden uit de buurt zouden er jaloers op worden. Gerard Gommans vervolgt zijn college-op-ver zoek: 'Op nieuwjaarsdagen worden automatisch alle paarden een jaar ouder. Als tweejarige lopen ze hun eerste koers. Een paard is anderhalf jaar als wij beginnen het in tuig te beleren. Merries mogen koersen tot ze negen jaar zijn. De hengsten en de ruins gaan tot dertien jaar door." De door elk paard behaalde winsommen blijken bepalend voor de klasse-indeling. Hoe ligt de score bij de vermaarde Speedy Volita? Gerard Gommans hoeft er geen kasboek op na te slaan. 'Ze heeft

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 22