ïfe j - RiiiilMi De grote Potgieter had gerust beter uit mogen kijken in diens dichterlijke 'Heu genis van Renswoude'. Waar slaat dat door hem waargenomen blozen van rode en witte rozen nou op? Zulke dichterlijke vrijheden veroorlooft men zich toch niet ten aanzien van witte rozen. Ze kunnen hoogstens verbleken van woede of desnoods van schrik, be peinst de bezoeker lichtelijk geïrriteerd als zijn oog valt op een eerbiedwaardig kasteel. Aan de ingang tot het dorp als het ware ligt daar het slot. Met z'n sta tige torens, z'n hoge vensters en het bre de bordes zou het in ieder sprookje heel goed kunnen meekomen. Een luisterrijke oprijlaan waarover eertijds de berliners en andere rijtuigen af en aan reden, mondt uit op een binnenplaats vol kleu rige veldkeien. Ze vormen sierlijke mo tieven. Een sierhek sluit het domein aan de kant van de slotgracht esthetisch af. Op de binnenplaats staat het koetswerk van onze tijd, auto's in diverse variaties. WH jggcsagge ja In nissen ter versiering van de beide zij vleugels staan borstbeelden geparkeerd. Ernstig kijkende heerschappen, zich be wust van hun waardigheid, maar ook een schalks lonkend godinnetje boven een deur die toegang tot de bromfiets berging verschaft. Meteen buiten de gracht zijn er de eerste uitlopers van het imponerende kasteelpark. Over de gras velden en tussen de struiken dartelen konijntjes. De rododendron bloeit uit alle macht. Een enkele rode beuk zorgt met z'n enorm gebladerte voor een vriendelijk kleuraccent. Een eik gaat ge bukt onder de last der jaren. Aan de overkant schittert opnieuw het kasteel, nu met z'n oogverblindend witte achter zijde weerspiegeld in de rillerige golfslag van een uitgebreide waterpartij. De roei- vijver? In een andere richting blikkend is daar een sierlijke duiventoren. Het ge fladder kent geen eind. Dieren hebben hier niets te duchten. Geen dorpsbewo ner laat zich zien. Is Renswoude uitgeke ken op deze lusthof? Het heeft er alle schijn van. Zo'n kasteel, zo'n park, de hele entourage wordt voor kennisgeving aangenomen. Men gaat er achteloos aan voorbij op het eerste gezicht. Deze maand trouwens heeft alweer een der

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 21