L SCHUILPLAATSEN V ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft J lhJ II lhJ 1 1 L El8 1 35 0Ver"ame oV crzocht van Rubriek voor gratis advertenties Gevraagd: prentbriefkaarten resp. ansichtkaarten met oude (ouderwetse) afbeeldingen. Hilde Aerts, Rabobank Mierlo, Dorpsstraat 158 te Mierlo, bankcode: 1341. Oplossingen van alle puzzels op deze pagi na's moeten voor 15 september a.s. binnen zijn bij het Redactiesecretariaat van Rabo- band (Catharijnesingel 20, Utrecht) om mee te dingen naar een van de drie be schikbare boekenbonnen. Winnaars in de vorige puzzelronde werden: L. W. van Liere, Vinningestraat 2, Hoede- kenskerke; C. Butter, Poelenburglaan 24, Heemskerk; Angélique Abbema, Woudstraat 16, Gou da. J.W. van Besouw Piekeren Peinzen Spreekwoordenpuzzel In plaats van de gewone omschrijvingen vindt u bij deze puzzel op sommige plaatsen een spreekwoord, waaruit steeds één woord is weggelaten. Deze weggela ten woorden dienen in het figuur te worden ingevuld. Horizontaal: 3 meisjesnaam 8 Europa (afk.) 10 als hetverdron ken is, dempt men de put 11 hoofddeksel 13 spreken is zilver, maaris goud 15 familielid 16 muzieknoot 18 uitroep 19 deel van een schip 22 het kan beter van een dan van een dorp 24 ontkenning 26 het zijn niet allen koks, die langedra gen 27 militair 29 denkbeeld 31 wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het op de neus 34 watervogel 35 reeds 37 waterdoorlatend 39 een schip opeen baken in zee 2 [3 4 5 fë 9 4(3 12 Éi 13 14 15 Ti 17 18 19 20 21 22 ^23 24 25 26 27 28 29 30 32" 33 I 34 36 37 38 1 39 40 1 40 hij heeft veelop zijn zang Verticaal: 1 eer gij begint 2blijheid 3 in orde 4 er is met hem geente bezeilen 5 gedaan en laten 6 gereed 7 lidwoord 9 bezittelijk voornaam woord 11 als de vos depreekt, boer pas op je kippen 1 2met tuiten hui len 14 bevel 17 en dergelijke 20 Eminentie 21 en Aken zijn niet op een dag ge bouwd 23 zachte 25 er gaan veel makke schapen in een 28 rund 30 plaats in Gelderland 32 bijbelse figuur 33 oude lengtemaat 35 spil 36 luitenant 38 boksterm Raadselachtige woorden In elk vierkant zit een woord verborgen. Dat woord is steeds afkomstig uit een be kend spreekwoord of gezegde, dat hieron der staat aangegeven. 1 Als het schip hier is, is het een baken in zee. 2 Doe dit, voor u begint. 3 Werd niet op één dag gebouwd. Aken trouwens ook niet. 4 Wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt dit op zijn neus. 5 In alle talen. 6 Hiermee iemand in het riet sturen. Doolhof Bij deze doolhof is het de bedoeling, dat u de juiste weg zoekt van A naar B. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien erg eenvou dig. Toch is het niet zo ge makkelijk als u denkt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 16