Autoboek voor t" de Benelux 'M Paté-party zorgt voor afwisseling «TïT men. Bij een temperatuur van 37°C (lichaamstemperatuur) ontstaat dan een abnormaal gistingsproces. Daarbij komt, dat het maagsap door het vocht is verdund en in zijn bacteriëndodende werking wordt gehinderd. Dit alles kan benauwdheid en maag- of darmklachten veroorzaken. Vooral bij kin deren is hier kans op, omdat die nog al eens 'aan de kraan gaan hangen', ook als ze net gegeten hebben. Opletten dus, dat het eten van veel fruit niet wordt gevolgd door het drinken van veel water. Het kan lelijk opbreken en dat is op zijn minst niet de bedoeling! Verse vruchten zijn - mits rijp en goed ge wassen - lekker en gezond en je kunt er niet gauw te veel van eten. Als je er lekker veel van eet moet je wél op passen daarna geen grote hoeveelheden water, limonade, bier of iets dergelijks te drinken. De vruchten zwellen hierdoor in de maag op. Bij zwarte kersen kan dat wel 100 procent zijn, bij meikersen 60-90 pro cent. Ook kruisbessen zetten sterk uit en appels kunnen 10-20 procent water opne- De tweede en herziene druk van Lannoo's toeristische auto-atlas voor de Benelux is verschenen. Na het succes van de eerste uitgave heeft Lannoo enkele maanden gele den ook een toeristische auto-atlas over Frankrijk uitgegeven. De Benelux-uitgave is een 288 pagina's tel lend boekwerk met 500 kleurenfoto's van toeristische bezienswaardigheden in Ne derland, België en Luxemburg, met voorin een overzichtelijke deelkaart die verwijst naar de 22 toeristische wegenkaarten. Geel omcirkelde cijfertjes op de wegenkaarten geven aan dat in de tekst over een bepaalde plaats, stad of omgeving iets verteld wordt. Uiteraard heeft deze toeristische Bene- lux-atlas ook een uitgebreid plaatsnamen register, een afstandstabel en 21 overzich telijke stadsplattegronden met daarop niet alleen de doorgaande routes, maar ook par keerplaatsen en -garages, VVV-kantoren en diverse bezienswaardigheden. Verder kunnen we er in vinden: adressen en tele- foonnummers van de voornaamste VVV's in de Benelux, gastronomische tips, diverse toeristische routebeschrijvingen en ver keersregels. Bij de stadsplattegronden worden ook adressen van hotels en restaurants ver meld. Lannoo's Autoboek voor de Benelux is een uitstekend reisgezelschap voor de vakantie of tijdens weekend-uitstapjes binnen Ne derland, België of Luxemburg. Wie thuis een aquarium heeft moet er vooral aan denken bij het schoonmaken hiervan gummihandschoenen te dragen. Het is namelijk gebleken dat de in het aquarium levende bacteriën gemakkelijk infecties kunnen veroorzaken die lastig ge nezen. Ook bij waterschildpadjes bestaat dit gevaar en de lieftallige beestjes zijn meer dan eens overdragers geweest van de gevaarlijke salmonellabacterie. Gezellige feesten vieren kun je op velerlei manieren. Erg in zijn de avondjes waiarop (van) kaas en wijn wordt genoten. Dit soort snoepavondjes geven gastvrouw en gastheer bovendien de kans hun bezoekers te ontvangen in een extra leuke entourage. Tijdens het laatste kaas-en-wijnavondje dat wij meevierden, werden gerechten en dran ken opgediend in een kraampje dat met wat latwerk en zeildoek was gemaakt van de gewone houten eettafel. Verschillende kaassoorten op mat en plateau, vers stok brood in enkele mandjes, wat flessen met verschillende soorten wijn voor enkele (van de slijter geleende) wijnvaten, op die vaten de nog ongebruikte glazen en de eerste voorwaarden voor een gezellige sfeer wa ren in de kamer getoverd. Wie de reeks van kaas-en-wijnavondjes eens origineel wil afwisselen, raden wij aan te denken aan een paté-party. U zult daar mee uw gasten beslist aangenaam verras sen. In velerlei zaken kunt u een keuze maken uit een groot aantal voortreffelijke patés. U kunt al enorm veel vóórplezier hebben als u in de weken die aan de paté-party vooraf gaan, in de huiselijke kring wat verschillen de soorten uitprobeert. U weet dan boven dien zeker waarmee u de smaakpapillen van uw gasten gaat prikkelen. Om daarin voldoende afwisseling te bren gen moet u toch wel voor ten minste een viertal verschillende soorten patés kiezen, die u het liefst opdient in de originele terri nes. Als u uw leverancier lief aankijkt, zult u die fraaie potten heus wel van hem mo gen lenen. Patés die door een deegkorst worden omhuld, dient u op schalen op. Behalve voor warme toast en goed stok brood (die u even met een doek bevochtigt om ze dan in de oven knapperig op te bak ken) is het goed ook maanzaadbrood op ta fel te hebben. Voor velen van uw gasten zal de combinatie van dit brood met paté een openbaring zijn. Ten minste zo sterk als bij kaas vraagt paté om met wijn te worden genuttigd. De mo gelijkheden om te combineren zijn onein dig. Kenners kunnen urenlang discussiëren over de juiste combinaties, hoewel er over smaak (maar dat wist u al) niet valt te twis ten. Het beste is zelf op avontuur te gaan. Praat er over met uw medefeestelingen en onthoud uw ervaringen goed. Wat u al wel moet weten is, dat paté zich zowel door ro de, witte als rosé wijnen laat begeleiden. Wat de wijn betreft, dient u ten slotte nog te weten dat de droogste wijn het eerst moet worden genuttigd - onverschillig of dat nu de rode of de witte is. Een laatste tip: de patés kunt u omlijsten met zure uitjes, augurken, olijven, groenten in het zuur (los te koop in de meeste co- mestibleszaken), met komkommer, kom kommersla en radijsjes. mmWA U2

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 15