illustreert Toon van de Ven, dat vele krachten ons leven beïnvloeden. Toe komstige gebeurtenissen zijn uit een ho roscoop af te leiden, het gebeuren in zijn normale loop storen is onmogelijk,' aldus Toon van de Ven. In zijn inleiding breekt Wim Aerts een lans voor meer openheid, waarbij hij te vens opmerkt, dat in het boek het uit spreken van enig oordeel is vermeden. Het is slechts een inventariseren en sig naleren. In zijn opzet wat antwoorden te geven op vragen van geïnteresseerden, de interesse te vervangen door enige kennis zonder zware kost te moeten ver werken, is Wim Aerts uitstekend ge slaagd. iijJ)Vv Vv De verrijzenis van de Aquarius-mens, luidt de titel die graficus Toon van de Ven meegaf aan deze uiterst genuanceerde pentekening vol symbolen. Voor de kunstenaar-astroloog die over het werk uitvoerig aan het woord komt in het boek 'Anders dan anderen', heeft de mensheid eeuwenlang geleefd onder in vloed van het dierenriemteken Vissen. In 1953 brak vervolgens het tijdperk van over heersend Waterman-invloeden aan. Verleden zowel als heden en toekomst staan uitge beeld in het verrijzenistafereel, waarop ieder teken van de dierenriem een plaats kreeg toebedeeld in de astrologische rangorde die geldt voor deze tijd. Symbooltaal, duidelijk of versluierd aanwezig, komt tot uiting in de meeste werkstukken die Toon van de Ven af levert. Droomlandschappen met een kleurig heid als van speelkaarten lijken het, of visioe nen waarin de kunstenaar gebruik maakt van een beeldtaal die hijzelf heeft uitgedacht. Voor zover hij in zijn werk niet met open ogen droomt, reproduceert Van de Ven al tekenend en schilderend allerlei menselijke dromen. Hoezeer daarbij opvattingen over mogelijke interpretaties ook uiteenlopen, eensgezind geven de deskundigen het bestaan toe van velerlei droomsymbolen. Geen wonder dat iemand als Toon van de Ven op dit terrein gretig zijn inspiratie zoekt. Zelfs normale situ aties en herkenbare personen omringt hij door symbolische attributen. i

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1977 | | pagina 25