10.45 uur: 10.52 uur: 16 11.15 uur: 11.43 uur: 11.59 uur: 12.09 uur: V vakantiegangers al bij hun boeking in verwarring. Het komt erop neer dat je zelf in een opgevoerde Mercedes op stap gaat, terwijl de klant mag lopen.' Het re gistreren van de individueel per reisorga nisatie behaalde verkoopresultaten moet worden gezien ter ondersteuning van te voeren gesprekken in de informatiehut ten: 'De reisorganisaties zien wat van uw situaties en kunnen vanuit uw cijfers meer doelgericht adviseren.' Zo dadelijk gaat de eerste touroperator via een diapresentatie een inzicht ver schaffen in zijn nieuwigheden. Koop Boer maakt zijn krijgsplan op. Op diverse adresjes wil hij opheldering vragen. Hij prijst zich gelukkig met het feit dat de reisorganisaties nu alleen 'zendtijd' krij gen om zich twee keer per dag voor te stellen. Geen spreekbeurten meer zoals verleden jaar. Het voorkomt een heleboel gerén, terwijl de persoonlijke gesprekken meer diepgang kunnen krijgen. Filevorming en vertraging in de gange tjes die toegang verschaffen tot de in formatiehutten. Geen doorkomen aan. Dan eerst maar iets anders. Buiten staat een kampeerbus, te huur voor zwerfva- kanties in Finland. Nieuwwaarde ruim 90 mille, maar de klant krijgt waar voor zijn zes slaapplaatsen op. Douche, toilet, ijs kast ontbreken evenmin. Voor fijnproe vers. Op bezoek bij Vernu-reizen, een nieuw komer onder de reisorganisaties uit de Rabobankstal. An Evers doet haar best om de Oostbloklanden en dan voorname lijk de USSR als grootste land ter wereld naderbij te brengen. 'Geen bestemming voor mensen die het puddinkje met Mo- na-saus beschouwen als het toppunt van vakantiegenot. Plaatselijk is het drinkwa ter zo bruin als cola, ja. En een rol toilet papier in de bagage is ook geen overbo dige luxe. Veel mensen komen naar Rus land om te kunnen katten. Neem het land toch zoals het is. Soms krijg ik men sen die klagen 'ik ben er niet vrij om te gaan en te staan waar ik verkies.' Maar desondanks: Er blijft nog zo overwel digend veel te bezichtigen. En dan die fa beltjes over paspoortproblemen bij een eventuele latere reis naar Amerika. Uit de lucht gegrepen, want het Russische visum komt niet in je paspoort. Het be staat uit een los inlegvel.' aan de ANWB is voorbehouden. Ook de vraag 'verkoopt u tevens reisgidsjes van ANWB?' is aan de orde van de dag. We derzijds bestaat de indruk dat nog bij te weinig mensen de Rabobanken bekend heid genieten als verkooppunten voor IRK's. Wachttijden die tegen het vakan tieseizoen bij de ANWB-kantoren ernstig kunnen oplopen, zijn het resultaat. De fauteuil in de ruimte vol Sowjetvlag- getjes en posters is verruild voor een ANWB-kruk. De verkoop van Internatio nale Reis- en Kredietbrieven levert in Beilen geen problemen op. Er is zelfs in- «MMhiteÉÉÉ«kÉÉÉIÉaièa Koop Boer attendeert op een zinsnede uit 'het blauwe boekje', waar staat: dat we reizen verkopen weten de meesten nu wel. Persoonlijk zet hij daar vraagte kens bij: 'De schooljeugd wel. Als je die vraagt wat de bank doet, rolt altijd de reizenverkoop er uit. Je stimuleert die bekendheid ook door afgedankte reisgid sen beschikbaar te stellen voor werk stukjes voor sfcholieren. Hoofdzakelijk zit de onwetendheid bij de ouderen, ook waar het zo'n vakantiefaciliteit van de ANWB betreft.' Of de heren misschien geïnteresseerd zijn in zo'n vlotte koordjespen van Vrij Uit, wordt gevraagd. De heren zeggen geen nee. Tijdens het verdere verloop van de dag zullen nog ettelijke varianten op deze vraag tot ons komen. Puzzeltjes, stickers, speldjes, een gokje met de een armige bandiet waarbij een zeetrip te

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1977 | | pagina 22