meer in staat zijnde Brian Wilson en een in de herfst verkerende Byrds-stamboom is er eigenlijk niet zoveel méér om verwach tingsvol naar uit te zien. De punck-rock? Maar n et over praten. Dan nog liever Hilversum 3, maar dan wel als buiten het gras weer eens moet worden gemaaid. Nee, we mogen blij zijn dat er nog zoiets bestaat als de heren Eagles. Het uit 1973 stammende werkstuk Despe rado, geprojecteerd op hel Oude of zo je wilt Wilde Westen, is het beste te vergelij ken met Hotel California, geprojecteerd op het Nieuwe of zo je wilt Vergane Westen. Een modernere versie, compleet met J. Carter, op wie heel Amerika (en daarbui ten) de ogen richt. De produktie is duidelijk meer op de realiteit gericht. Bovendien schijnt de komst van Joe Walsh nogal wat bijgedragen te hebben aan de creativiteit en spontaniteit van het bestaande viertal. For maties zouden eens meer van samenstelling moeten veranderen. Naar mijn (overigens bescheiden) mening zou dat de kwaliteit al leen maar ten goede komen. Op een be paald moment zit je aan de top en om daar te kunnen blijven, zonder het publiek met afdankertjes af te schepen en alleen maar op naam en faam te teren, moet je wel van heel goeie huize komen. The Eagles kunnen dat, het is gebleken. Het is eigenlijk jammer dat het regent. Ho tel California is eigenlijk iets voor de lente of zomer. Maar je moet maar denken dat de muziek niet overwaait. 'In the name of destiny in the name of God You call some place paradise kissing it goodbye.' Discografie the Eagles Eagles (1972) Asylum Records IC 062-93 563 Desperado (1973) Asylum Records 5C 062-94 386 On the Border (1974) Asylum Records AS 43005 One of these Nights (1975) Asylum Records AS 53014 Hotel California (1976/77) Asylum Records K 53051 Ed. Hulsbosch Het regent pijpestelen. Geen mens die zich nu op straat waagt. Een uitstekende gelegenheid om je over te geven aan de neerslachtigheid die zich bij dergelijk weer aan je opdringt en onderuit gezakt in de meest gemakkelijk stoel sluit je je even volledig van de buitenwereld af met bijvoorbeeld Hector Berlioz' met droombeelden gevulde Symphonie Fantas- tique of met Mike Oldfield's Tubular Bells. Desnoods met de Vijfde van Beethoven - het aan de deur kloppende noodlot - of met mopperkont Randy Newman, rijmer Leo- nard Cohen en de Zangeres Zonder Naam. Ik noem maar wat. Verkeer je bij regen, wind, hagel en storm nou niet zozeer in die eerder genoemde ge moedstoestand, dan is misschien de laatste nieuwe van the Eagles een kolfje naar je hand, want je kunt er eigenlijk alleen maar blij om zijn. Eerlijk gezegd vraag ik mij af of Hotel California dit jaar nog wel over troffen kan worden in kwaliteit. Want zeg nou zelf: dergelijke produkties zijn de laat ste jaren bijna op één hand te tellen. Met het uiteenvallen van the Beatles, het langzaam wegkwijnen van Stones, de door opgehoopte frustraties tot schijnbaar niets

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1977 | | pagina 19