Bij-geloof Succesbrillen ■nu Er zijn aardig wat mensen die ervan over tuigd zijn, dat bijengif goed voor hen is. 'Dat zuur behoedt ons voor reumatiek,' zeggen zij. Het is een bekend feit, dat imkers nooit aan reumatiek lijden. Daarom laten sommige mensen zich elke dag door een bij steken. Zij gaan dagelijks even bij een imker langs en betalen voor elke steek nog graag een kwartje ook. Er is echter geen imker te vinden, die voor de waarheid van dit (bij?)geloof een hand in een korf durft te steken. Bijziende mensen hebben meer succes in het leven dan lieden met goede ogen. Tot deze conclusie kwamen drie Engelse ge leerden na een zeven jaar durend onder zoek. De verstandelijke vermogens van 5362 kinderen die allemaal in dezelfde maand werden geboren, werden onder de loep genomen toen zij acht, elf en vijftien jaar oud waren. Daarbij ontdekten zij, dat bijziende kinderen op school oplettende, nauwkeurige en ijverige leerlingen zijn, dat ze meer lezen dan kinderen met goede ogen Er gaan de wildste verhalen over. Jubelver halen van mensen die elkaar en zichzelf ontdekt hebben. Intrieste verhalen van mensen die er bijna aan kapot zijn gegaan. Inmiddels is ST (zoals sensitivity training vlotjes wordt afgekort) bijna een nieuw 'ge zelschapsspel' geworden, waaraan rijp en groen deelneemt en - wat erger is - dat vaak door ondeskundigen wordt geleid. Het vindt op grote schaal plaats tijdens vormingsweken, op cursussen, maar ook als verplichte tests van werkgevers die hun personeel wel eens willen doorlichten. Zelfs organisaties van naam (ANWB, NS, NOS, ziekenhuizen) bedrijven ST, ook al noemen ze het vaak anders. Sensitivity training is (aldus dr. Reinsma's 'Signalement van nieuwe woorden'): 'het geconfronteerd worden met de eigen per soonlijkheid, door middel van een langdu rige groepsbijeenkomst, gericht op per soonlijkheid van de deelnemers'. Volgens huisarts J. E. de Vries uit Kollum, die een brochure aan ST wijdde, is men hard op weg om er een nieuw soort religie van te maken. Dokter De Vries waar schuwt voor de duidelijke gevaren, vooral omdat het aan nazorg ontbreekt. Ondeskundige leiding Ook coördinator K. J. Stroes van het vor mingscentrum 'De Oorsprong' waarschuwt voor ondeskundige leiding, waartoe hij ook vormingsleiders rekent. Lang niet iedereen die zich als trainer aandient, bezit daarvoor voldoende kwaliteiten: 'Ze weten vaak niet eens meer waar ze mee bezig zijn. Het is juist de taak van de deskundige trainer, na te gaan of een deelnemer het wel of niet aan kan.' Stroes vindt, dat voor een ST min stens een geschoolde sociaal-psycholoog moet worden aangetrokken. Hij heeft vooral bezwaren tegen de ver plichtstelling door bedrijven en de over heid: 'Er gebeuren zulke ingrijpende din gen, dat de deelnemer vrijwillig moet kun nen kiezen er wel of niet aan mee te doen.' Werkgevers kunnen de resultaten van zo'n ST misbruiken. In het blad 'Socialisme en Democratie' (Wiardi Beekman Stichting) noemt Riet Kronenberg daarom een aantal voorwaarden, waaraan een ST op z'n minst moet voldoen: de leiding en begeleiding (na afloop) moeten deskundig zijn, de deelne mers moeten worden ingelicht over doel, inhoud en risico's van nadelige gevolgen, ze moeten het recht hebben deelname te wei geren of zich tijdens een ST terug te trek ken en misbruik van vertrouwelijke gege vens moet strafbaar worden gesteld. Het blijft dus uitkijken geblazen met ST. Afhankelijk van het brouwproces kan men vele tientallen soorten bier bereiden. Smaak, alcoholgehalte en kleur worden hoofdzakelijk bepaald door de hoeveelhe den en soorten mout en hop die men ge bruikt. Men onderscheidt zwaar en licht bier. Zwaar bier kan, maar hoeft niet altijd veel alcohol te bevatten. Het wordt gebrouwen met veel mout. Voor licht bier wordt minder mout gebruikt en het bevat nooit veel alcohol. Licht bier kan overigens wel donker van kleur zijn. Pils is in Nederland het populairst: verle den jaar maakte deze soort 98,8 van de totale consumptie uit. Het dankt zijn naam aan de Tsjechische stad Pilsen, waar het voor het eerst werd gebrouwen en waar op de stations kelners glazen bier langs de trei nen uitventen, zoals bij ons tot voor kort koffie. Pils is een lichtkleurige biersoort en wordt met zijn 5 alcoholgehalte tot de zware bieren gerekend. Deze goudgele, doorzichtige en hoppige drank is vooral na de oorlog erg populair geworden. Vooral de jeugd zorgde daarvoor. Miinchener is een biersoort, waarmee Ne derland tijdens de wereldtentoonstelling K>" A— Het is wat zoeter dan pils, bevat ook 5 alcohol en heeft een 'volle' smaak. Dortmunder bier is eveneens minder ge hopt dan pils. Heeft net als de Miinchener een lichte kleur en bevat doorgaans 6 al cohol. Donker lager is donker van kleur, bevat 3,5 alcohol en is vooral in Engeland erg populair. Oud bruin is een van de lager-biersoorten. Het is kunstmatig gezoet en erg in trek bij wie van een zoet biertje houden. In de regel leert men met deze drank het drinken van bier. Stout is een krachtige biersoort, erg donker van kleur en met een typisch bittere smaak. Het bevat 6Vi alcohol, geldt als bijzon der voedzaam en versterkend en wordt ook wel op doktersadvies gedronken. Bockbier wordt omringd door een legenda risch aureool. Dit robijnrode extra zware bier heeft een romig schuim, een speciaal aroma en een alcoholpercentage van 5 Z-i Het wordt gebrouwen van gerst van de nieuwe oogst en is daarom alleen eind no vember en december verkrijgbaar. Het smaakt lekker bij en vooral ook in de win- terpot.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1977 | | pagina 15