cWIE ALS SMALBIL GEBODEN IS - Goedkope oplossing voor hinderlijke achternaam nauwelijks in trek XXut Ene meneer Kippenbroek heet voortaan Hoenveld en de familie Piel staat nu als Elpenhof te boek. Dat kan tegenwoordig voor slechts 25,-. Toch hebben in het afgelopen jaar maar weinig dragers van hinderlijke namen van deze goedkope gelegenheid gebruik gemaakt. Waar blijven de Sukkels, de Smalbillen of de Poepaards? Als Barend Servet zijn show anderhalve eeuw eerder had kunnen vertonen, zou er waarschijnlijk heel wat minder vaak 'boeh' en 'bah' zijn geroepen. Want veel van onze voorvaderen waren verzot op zgn. 'onderbroekenlol'. Zij zagen er dan ook geen been in, om - toen Napoleon gelastte dat ieder gezinshoofd een ach ternaam moest hebben - allerlei mal lotigheid te verzinnen. Sindsdien dragen nu nog honderden mensen in ons land namen als: Bloot, Geilman, Kippen broek, Luis, Poepaard, Platvoet, Smal- bil, Scheefhals, Sukkel, Tietjes, Uytde- broek, Wijfje of Zomerplaag. Moet het nageslacht lijden onder de grapjasserij van een voorvader uit de Napoleontische tijd? 'Nee,' meende onze overheid en al te zeer geplaagde land genoten werden in de gelegenheid ge steld hun Smalbil of Kippenbroek in te ruilen tegen een wat welluidender naam. Daarvoor moest dan wel het fikse be drag van f 500- ('zegelrecht') worden betaald. Dat vonden sommigen toch te duur en in de families Piel, Blote, Grizel, Dolle en Poepjes kwamen slimmerikken op het idee om de naam gewoon iets anders uit te spreken, en daar de mensen bij te hel pen door een aksent te plaatsen. Zo ont stonden sjieker klinkende namen als Piël, Blöte, Grizèl, Dollé en Poëpjes. Niet iedereen vond zo'n goedkope op lossing. De Arnhemse architect Rot huizen moest f 500,- neertellen om voortaan Rotshuizen onder zijn woning ontwerpen te kunnen schrijven. Ook de Nijmeegse politiecommissaris mr. W. Prick, die last van zijn naam had op bui tenlandse congressen (Prick is een En gels schuttingwoord), had dit bedrag er voor over om Perrick te mogen heten. Maar - meende onze overheid - geld zou hier geen rol mogen spelen. Iedereen moest de gelegenheid worden geboden om van een hinderlijke achter naam af te komen. Onverschillig of dat nu een lachwekkende dan wel een (te) veel voorkomende naam (Jansen, De Vries, De Jong, enz.) betrof. Sinds 1 januari '72 kan men tegen betaling van slechts f 25,- z'n naam laten veranderen. Ene meneer Kippenbroek maakte daar prompt gebruik van en heet nu Hoen veld. De familie Piel werd Elpenhof en in het paspoort van een meneer De Vries staat nu Van Rieshout. Maar de verwachte stormloop bleef uit. H Oppen eer P SMM-Bh-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1976 | | pagina 16