Ontwikkelingen terugblik '96 Lokaal Centraal Dossier Colofon Het kan in december knap druk zijn voor de banken. Een rondgang levert echter toch een heel genuanceerd beeld op. Van'betrekkelijke rust' tot de 'rugzak met snoep van Zwarte Piet'. Waar werken wij en welke werkplek mogen we de 'onze' noemen. RaboMagazine zwierf door het land en bekeek met medewerkers acht Rabobankgebouwen en werkplekken daarin. Dossier: De vele gezichten van de Rabobank. De eerste kinderjaren zijn voor veel werkende ouders tropen jaren. Kinderopvang is gewenst en nodig en kan uitkomst bie den. Het is wél passen en meten geblazen. Het gesprek over 'tropenjaren'. In een multiculturele samenleving is etnomarketing nodig. Een groei ende markt ligt open. De banken zijn al op vele wijzen actief. En wat leverde 1996 ons aan grote en kleine gebeurlijkheden op? De Terugblik, waarin opgenomen een economische terugblik. Dwars door het jaar heen. 95 96 97 22 RaboMagazine is het intern magazine van de Rabobankorganisatie bestemd voor alle medewerkers, bestuurders en gepensioneerden. RaboMagazine verschijnt maandelijks. Ie jaargang, nr 7 - december '96 Redactie Peter Craghs (hoofdredacteur a.i.) Len Fraser Lucette Mascini Mariëlle Oostveen Caroline Renette Aan dit nummer werkten verder mee Bart Ettekoven, Charlotte Geers, Kay Kerkow, Johan Nebbeling, Jos Smeets, Dick van de Schraaf Fotografie Capitol Photo's: pag. 17,19,25 Annet Delfgaauw: pag.8,9,13,14, 15,16 Fotopersbureau Dijkstra: pag. 24 Peter Hils: pag. 11 Hollandse Hoogte: pag. 1,8,17,18,19 Jeroen de Jong: pag. 23 Herman Jonkman: pag. 1,4,5,6,7, 14,15,16,22 Hans Lebbe: pag. 21,22,23,27 Van de Meu len hof: pag. 26 Henk Peijnenburg: pag. 22,24,28 Fer Traugott: pag. 12 Cor Vos: pag. 25 Ron Willebrands:pag. 10,11,12,27 Redactie adres Interne adrescode UCR 519, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht Telefoon (030) 216 20 83 Telefax (030) 216 1904 E-mailadres via Internet RaboMagazine@rn.rabobank.nl Abonnementen administratie Wijzigingen uitsluitend schriftelijk aan: Centraal Abonnementen Beheer, BC102A, Postbus 80, 5680 AB Best Klachten over bezorging: Telefoon (040) 219 55 55; fax (040) 219 50 55 Vormgeving Volta, Utrecht Druk Habo DaCosta, Vianen RaboMagazine wordt gedrukt op Reviva, minder milieu belastend papier.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 2